واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 09 آبان 1399

گروه معماری مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

دکتر حدیثه کامران کسمایی

دکتر حدیثه کامران کسمایی

  • مدیر گروه: دکتر حدیثه کامران کسمایی
  • مقاطع تحصیلات تکمیلی: کارشناسی ارشد و دکتری
  • کارشناس رشته: فاطمه فرحی
  • اعضای هیات علمی گروه معماری: مشاهده اعضای هیات علمی
رشته مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
چارت قدیم معماری - نامرتبط کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
چارت قدیم معماری - مرتبط کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
معماری ورودی 97 به بعد کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
بازسازی پس از سانحه کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
معماری داخلی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
معماری منظر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
معماری - دکتری تخصصی دکتری تخصصی دانلود دانلود
معماری - شیوه نامه دوره دکتری دکتری تخصصی دانلود