واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 09 بهمن 1399

اعضای هیات علمی واحد

  

عمومی و علوم پایه

  • بيژن خسرونژاد جن قشلاقی
  • رشته تحصیلی: ریاضیات برنامه ریزی و تحقیق در عملیات
  • ایمیل: bkh@pardisiau.ac.ir

عمومی و علوم پایه

  • ابوطالب مختاری هاشم آباد
  • رشته تحصیلی: معارف اسلامی
  • ایمیل: mokhtari@pardisiau.ac.ir

عمومی و علوم پایه

  • بهنام شکری
  • رشته تحصیلی: علوم اجتماعی
  • ایمیل: Behnam_shokri19@pardisiau.ac.ir