واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 25 مهر 1400

اعضای هیات علمی واحد

  

حسابداری

 • کيارش مهراني
 • رشته تحصیلی: حسابداري
 • ایمیل: mehrani(at)pardisiau.ac.ir
 • وب سایت: www.iranvaluation.ir

حسابداری

 • آرزو کاوه
 • رشته تحصیلی: حسابداری
 • ایمیل: kaveh(at)pardisiau.ac.ir

حسابداری

 • دکتر فرشته فیض آبادی
 • رشته تحصیلی: حسابداری

حسابداری

 • دکتر سعید صفانیا
 • رشته تحصیلی: حسابذاری
 • ایمیل: safania(at)pardisiau.ac.ir