واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 19 مرداد 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
مهندس زهراظهور سعادت

مهندس زهرا ظهور سعادت

 • گروهکامپیوتر
 • ایمیل: zohoorsaadat@pardisiau.ac.ir
 • رشته تحصيلی: مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
کارشناسی ارشد 
مهندسی فن آوری اطلاعات 
نرم افزار 84 آزاد واحد تهران جنوب
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
سخت افزار  80  موسسه آموزش عالی سجاد
 • پروژه کارشناسی: تشخيص اثرانگشت با استفاده از تصاوير خام
 • پروژه کارشناسی ارشد: سيستم تشخيص نفوذ با استفاده ازعامل های متحرک به کمک بستر Aglet

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

 • Zahra Zohoor Saadat, Saleh Yousefi, Mahmood Fathy,  "Active Worm Propagation in Hierarchical Peer-to-Peer Network Management Systems",  IEEE Proceedings on Second International Conference on  Communication Theory, Reliability, and Quality of Service (CTRQ '09), pp. 52-57, 2009
 • Zahra Zohoor Saadat, Saleh Yousefi, Mahmood Fathy, " Active Worm Propagation in Hierarchical Peer-to-Peer Network Management Systems: Modeling and Analysis", FGCN 2009, Korea, Communications in Computer and Information Science (CCIS Book Series), Volume 56, pp 58-64, Springer Berlin Heidelberg, 2009.
 • Zahra Zohoor Saadat, Abolfazl Toroghi Haghighat, Kayvan Yousefi Mojir’, "Evaluation of a Mobile Agent Based Intrusion Detection System", Proc. Of the 12th Annual Int’l CSI Computer Conference (CSICC’07) Tehran, Iran, Feb 20-22(2007) in Persian.

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 •  نمونه ای از کاربرد سيستم های رباتی در جراحی، دومين کنفرانس دانشجويی مهندسی برق ايران،زهرا ظهورسعادت، مهرنوش نظری، دانشگاه صنعتی اميرکبير، زمستان 79
 •  تدريس دروس تخصصی کارشناسی موسسه آموزش عالی موسسه آموزش عالی سجاد به صورت حل تمرين  مدت 3 ترم(1380-1378)
 •  تدريس دروس تخصصی کارشناسی موسسه آموزش عالی خوارزمی و موسسه آموزش عالی سجاد به مدت 1 ترم(1385)
 •  مديرشبکه شرکت ايمن سازان آرمه(راه اندازی و پشتيبانی شبکه Wireless و لحاظ موارد امنيتی به مدت 4 سال تا کنون(1387-1391)
 •  عضو هیت عملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در گروه کامپیوتر و تدریس دروس کاردانی و کارشناسی به مدت 4 سال(1391-1387)
 •   همکاری با گروهی به سرپرستی آقای دکتر فتحی-دانشگاه علم و صنعت در پروژه تحقيقاتی مرکز مخابرات ايران (ITRC) تحت عنوان سيستم مديريت شبکه P2P.
 •  تحقیقات علمی در دست اجرا:

  بررسی و پیاده سازی Fake Root Certificate Injection

 •    تخصص های فنی شبکه:
 •      DHCP, WINS، TCP/IP,DNS Networking:
 •     Platforms: Server 2008/Server 2012
 •    پياده سازی و تنظيم شبکه های Domain
 •    پياده سازی و تنظيم Firewall هايی مانند  Check Point, Watch Guard
 •    پياده سازی و تنظيم IDS هايی مانند Tripwire Snort, 
 •  برنامه نويس VB، شرکت انتقال نيرو( شرکت برق مشهد)، بخش ديسپاچينگ، پروژه Sigmaplot که يک نرم افزار واسط برای نرم افزارهای آماری مورد نياز برای مصارف مصرف برق و ... می باشد به مدت 1سال(1382-1381)
 •  کارشناس سيستم های امنيتی، شرکت افزار ايمنی احصا( دوربين های مداربسته يا CCTV و سيستم های کنترل تردد يا Access Control )، همکاری در پروژه­های دوربين های مداربسته کارون 3 و مرکز کنترل ترافيک تهران،
 •  مشاور سازمان بهينه سازی مصرف سوخت در مکانيزه سازی سيستم دريافت عوارض در بزگراه ها (ETC:Electronic Toll Collection) و... به مدت 2سال(1384-1382)
 •    Microsoft Windows 2000 Professional
 •   Microsoft Windows 2000 Server
 •   Microsoft Windows XP Professional
 •   Microsoft Windows 2003 Server
 •   Network Infrastructure
 •   Mobile Agents
 •  IDS technologies and Worms