واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 09 اسفند 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
آرزوکاوه

آرزو کاوه

 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
کارشناسی ارشد 
حسابداری

85 دانشگاه تهران
کارشناسی مدیریت بازرگانی
بازرگانی  82  دانشگاه تهران

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 •    آمار و ریاضیات در دانشگاه تهران -  دانشکده مدیریت  همزمان با تحصیل  سال 1380
 •   حسابداری صنعتی (2) ، (1) و جبرانی
 •    حسابداری شرکتهای (2) و (1)
 •    حسابداری مالی
 •    حقوق تجارت
 •    کاربرد کامپیوتر در حسابداری (2)
 •   پروژه مالی
 •   کارآموزی
 •  از اسفند 1382 به مدت 3 سال در شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت با سمت حسابدار
 •  از سال 1386 تا فروردین 89 در شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت با سمت رئیس حسابداری
 •   محاسبات و تعیین قیمت تمام شده در شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت جهان نور برای سال 1390 و 1391
 •   آشنایی با نرم افزارهای حسابداری مالی ، انبار ، حقوق و دستمزد همکاران سیستم و رایورز
 •   آشنایی با نرم افزار آماری  spss
 •  تهیه و تنظیم صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت جریان وجه نقد)