واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 19 مرداد 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر شهرامقبادی

دکتر شهرام قبادی

 • گروهصنایع
 • ایمیل: ghobadi@pardisiau.ac.ir
 • رشته تحصيلی: مهندسی صنایع
 • وب سایت:www.ghobadi.org

دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات متوسطه در رشته ریاضی و فیزیک
مقاله 1- تشکر و قدردانی از کارکنان، مزایا و روشها، مجله اقتصادی وخارزم
مقاله 2- نگرش فرآیندی و راهکارهای پیاده سازی آن در سازمان ها، مجله اقتصادی وخارزم
مقاله 3- وظایف و مسئولیتهای کارکنان کارگاه در پروژه های ساختمان و نصب، مجله اقتصادی وخارزم
مقاله 4- سازمان یادگیرنده، مجله اقتصادی وخارزم
مقاله 5- فرایند برنامه ریزی و پایش استراتژیک در هلدینگ، مجله اقتصادی وخارزم
مقاله 6- نوآوری: تعاریف، مفاهیم و مدل ها، مجله اقتصادی وخارزم
مقاله 7- استراتژی نوآوری در هلدینگ، مجله اقتصادی وخارزم
مقاله 8- مدیریت، هنر به کارگیری درست افراد است، روزنامه فرصت
مقاله 9- مدیرانی که استعفا می آورند، روزنامه کرانه شمال

مقاله 10 -راهکارهای علمی جهت ارتقای مهارتهای مدیریتی، چاپ شده در هفته نامه کرانه شمال

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

1-Computers in Industry, IF:1.53, Volume59, Issue8, Pages 759-766, “Modeling an e-based real time quality control information system for distributed manufacturing shops”, doi:10.1016/j.compind.2008.03.005
2-Quality and Quantity, IF:0.77, published 13 Nov 2012, “Developing a multivariate approach to monitor fuzzy quality profiles, doi: 10.1007/s11135-012-9804-2
3-The International Journal of Advanced Manufacturing Technology (IJAMT), IF:1.458, Volume 79, Issue 9 (2015), Page 1893-1903, “Developing a fuzzy multivariate CUSUM control chart to monitor multinomial linguistic quality characteristics”, 
doi: 10.1007/s00170-015-6919-3
4-International Journal of Industrial Engineering Computations, IF: ISC, Volum3, Pages 829–842, “Developing a univariate approach to phase-I monitoring of fuzzy quality profiles”, doi:10.5267/j.ijiec.2012.05.008
5-Archives Des Sciences, IF:0.296, Volume 65, Issue7, Pages 119 -136, IF: 0.3, “Monitoring of fuzzy quality profiles via fuzzy I-MR control chart”, Source Link

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

 • Designing an e-based real time quality control information system for distributed manufacturing shops 
 • 9th International Conference on Enterprise Information Systems,12-16,  Funchal, Madeira-Portugal
 • Concurrent Quality Control Information System for Distributed Manufacturing Shops Using e-Based Radar-Box Chart International Conference on Business and Information July 11-13, Tokyo, Japan

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 • کنفرانس های خارجی
  1-International Conference on Business and Information July 11-13, Tokyo, Japan, “Concurrent Quality Control Information System for Distributed Manufacturing Shops Using e-Based Radar-Box Chart”
  2-9th International Conference on Enterprise Information Systems,12-16,  Funchal, Madeira-Portugal, “Designing an e-based real time quality control information system for distributed manufacturing shops”
   
  کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
  مقاله1 - " Designing a petri net model for resource allocation in an Automated Assembling Shop"
  مقاله 2 - Dynamic web document classification in e-CRM using neuro-fuzzy approach
  مقاله 3- بکارگیری طراحی آزمایشها در محیط فازی
  مقاله 4- طراحی آزمایشها در محیط فازی با استفاده از تصمیم گیری چندهدفه فازی
  مقاله 5- مدلسازی و اندازه گیری پیچیدگی ساختاری در شبکه های زنجیره تامین مونتاژ

  کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
  مقاله1 - سیستم ارزیابی و سنجش عملکرد فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور
  مقاله 2- حل مساله موازنه هزینه-زمان پروژه با درنظر گرفتن محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند شاخصه

  کنفرانس بین ­المللی مهندسی کیفیت
  مقاله 1- کاربرد نمودارهای کنترل فرآیند فازی در پایش مشخصه­های وصفی

  کنفرانس بین ­المللی نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
  مقاله 1- طراحی و سفارشی سازی الگوی استقرار سیستم مدیریت دانش (مطالعه موردی در شرکت گاز استان خوزستان)
یش از 13 سال سابقه آموزشی شامل:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران، مقطع کارشناسی ارشد: تدریس دروس مدیریت پروژه، روشهای برنامه ریزی و کنترل پروژه، مدیریت استراتژیک، روش تحقیق و سمینار، روش تحقیق در علوم مهندسی؛ مقطع کارشناسی: تدریس دروس اقتصاد مهندسی، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اصول مدیریت و سرپرستی سازمان، آمار و احتمالات مهندسی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی)؛ 1386 تاکنون
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع: تدریس دروس مدیریت پروژه، آمار مهندسی؛ 1395
دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران، مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع: تدریس درس مدیریت کیفیت و بهره وری؛ 1393
دانشگاه الزهرا، مقطع کارشناسی: تدریس درس ارزیابی کار و زمان؛ 1392
دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران- پلی تکنیک، مقطع کارشناسی: تدریس درس ارزیابی کار و زمان؛ 1388
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مقطع کارشناسی: تدریس دروس تئوری احتمالات وکاربرد آن، آمار مهندسی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، کنترل کیفیت آماری، ارزیابی کار و زمان، طرحریزی واحدهای صنعتی، طراحی ایجاد صنایع؛ 1385الی 1388
دانشگاه علم و صنعت ایران، مقطع کارشناسی: تدریس دروس تئوری احتمالات، آمار مهندسی، تحقیق در عملیات و ارزیابی کار و زمان؛ 1384
دانشگاه مدیریت نفت محمودآباد، تدریس دوره مدیریت کیفیت و تحلیل داده ها برای مدیران حوزه نفت و گاز و پتروشیمی؛ 1383
دانشگاه صنعتی شریف، جهاد دانشگاهی، تدریس دوره تخصصی کاربردی کنترل فرآیند آماری همره با Minitab(مدت دوره 55 ساعت)، و تدریس در دوره جامع تخصصی کاربردی تربیت کارشناس کنترل پروژه(مدت دوره 124 ساعت)، دوره نکته و تست برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد(مدت دوره 40 ساعت)؛1388الی 1392
موسسه آموزش عالی پژوهش، دوره نکته و تست برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد(مدت دوره 36 ساعت)؛ 1392
 • کارشناس PMO
 • کارشناس برنامه ريزي و کنترل پروژه
 • کارشناس کنترل هزينه
 • کارشناس مدیریت کیفیت
 • کارشناس سيستمهاي HSE
 • کارشناس مدیریت منابع انسانی
 • کارشناس سیستمها و روشها- مميز استانداردهاي IMS 
 • ارزياب مدل بلوغ مديريت پروژه پتروشيمي
 • مشاور سيستم های مديريت پروژه، مديريت کيفيت و مديريت منابع انسانی 
 • مشاور، طراح و مدرس مرکز آموزشهاي تخصصي کابردي دانشگاه صنعتي شريف
 • مدرس و مشاور عارضه یابی و بهره وری
یش از 15 سال سابقه اجرایی شامل:
اهم مسئولیتها و پست های سازمانی
 مدیر طرح و برنامه، عضو PMO، مدیر پروژه، مدیر کیفیت پروژه، مدیر آموزش، سرپرست پایش و سنجش عملکرد، سرپرست تحلیل داده ها، سرپرست ارتباط با ذینفعان، کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه، کارشناس کنترل هزینه پروژه، هماهنگ کننده پروژه، کارشناس ارشد سیستمها و روشها، ممیز استاندارد ISO 9001، ممیز استاندارد ISO 14001، ممیز استاندارد OHSAS 18001، کارشناس ارشد سیستمهای HSE، کارشناس ارشد مدیریت کیفیت، ارزیاب مدل بلوغ مدیریت پروژه پتروشیمی(CPM3)، مشاور، طراح و مدرس مرکز آموزشهای تخصصی کابردی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف، مشاور سیستم های مدیریت پروژه، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کیفیت و مدیریت استراتژیک
اهم فعالیتهای اجرایی:
طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه، استقرار سیستم کارت امتیازی متوازن، طراحی و استقرار سیستم حقوق و دستمزد، تعریف، اصلاح و مستند سازی فرایندها، تعریف، اصلاح و مستند سازی ساختار سازمانی، تعریف، اصلاح و مستند سازی شرح مشاغل کارکنان، تدوین آئین نامه های سازمانی نظیر آئین نامه اداری و استخدامی، آئین نامه وام کارکنان،آئین نامه خرید و معاملات، آئین نامه تنخواه گردان و...، سنجش عملکرد استراتژیک شرکتهای هلدینگ، ممیزی سیستمی شرکتهای هلدینگ، طراحی و استقرار سیستم کنترل مدارک، طراحی، پیاده سازی و راه اندازی دفتر مدیریت پروژه؛ توسعه دستورالعملها و روشهای اجرایی مدیریت پروژه ای نظیر مدیریت تغییرات پروژه، مدیریت ادعاها و ...؛
مدیر پروژه (کارفرما) هوش تجاری (BI)، مدیر پروژه (مجری) طراحی و استقرار داشبورد مدیریت؛ مدیر پروژه (مجری) ارزیابی عملکرد کارکنان، کنترل هزینه پروژه، ممیزی سیستمهای QHSE، پیاده سازی استانداردهای ISO/TS 29001 وISO 14001 و OHSAS 18001، بازنگری ساختار سازمانی و طبقه بندی مشاغل، مدیریت کیفیت پروژه در طرح ویژه افزایش زودهنگام نفت خام در حوزه های غرب کارون، مدیریت کیفیت نظارت عالیه (MC) طرح تجهیز مبادی تحویل و تحول صنعت نفت به سیستمهای اندازه گیری دقیق خودکار و انتقال اطلاعات و مونیتورینگ آن در ستاد وزارت نفت، تدوین اظهارنامه حوزه های حاکمیت و رهبری پروژه، مدیریت کسب و کار پروژه و مدیریت استراتژی پروژه در جایزه تعالی مدیریت پروژه طراحی و خرید و ساخت پالایشگاه HDPE، عارضه یابی و استقرار چرخه بهره وری، تدوین اظهانامه برای جایزه ملی کیفیت، پیاده سازی سیستم ارزیابی رضایت مشتریان، پیاده سازی سیستم 5S، پیاده سازی سیستم پیشنهادات، پیاده سازی سیستم آکورد، پیاده سازی استاندارد ISO 9001، طراحی آموزشهای تخصصی کاربردی در حوزه های مدیریت و مهندسی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، طراحی دوره های جامع آموزشی تخصصی و کاربردی برای سازمانها، کارکنان و فارغ التحصیلان جویای کار (نظیر تربیت کارشناس کنترل کیفیت، تربیت کارشناس مدیریت کیفیت، تربیت کارشناس کنترل پروژه، تربیت مشاور برنامه ریزی استراتژیک، تربیت کارشناس مدیریت منابع انسانی، تربیت مشاور پیاده سازی استانداردهای مدیریتی و . . .)، مدرس دوره تخصصی کاربردی کنترل فرآیند آماری همره با Minitab(مدت دوره 80 ساعت)، مدرس دوره جامع تخصصی کاربردی تربیت کارشناس کنترل پروژه(مدت دوره 140ساعت)
دفاع از رساله دکتری با درجه عالی در رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
کسب رتبه فارغ التحصیل ممتاز در مقطع دکتری مهندسی صنایع
کسب رتبه اول آزمون ورودی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
کسب رتبه فارغ التحصیل ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کسب رتبه فارغ التحصیل ممتاز در مقطع کارشناسی مهندسی صنایع 
کسب رتبه دانشجوی ممتاز در طول دوره کارشناسی مهندسی صنایع 
کارشناس مدعو صدا و سیما
عضو انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو انجمن مدیریت پروژه ایران، عضو انجمن کیفیت پارسیان، عضو انجمن شش سیگمای ایران

دریافت لوح تقدیر از سرپریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در هفته پژوهش