واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 19 مرداد 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر راماقلمبردزفولی

دکتر راما قلمبردزفولی

دكتراي شهرسازي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

رشته تحصیلی كارشناسي ارشد:شهرسازي(طراحي وبرنامه ريزي شهري منطقه اي)

 محل تحصیل كارشناسي ارشد:دانشكده هنر ومعماري واحد تهران مركز دانشگاه آزاد اسلامي

رشته تحصیلی كارشناسي:  مهندسی عمران

محل تحصیل كارشناسي:  دانشگاه تهران

گزارش فنی دانش شهر نظام پشتیبان تصمیم در مدیریت شهری تهران با تاکید بر حوزه شهرسازی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران1395

گزارش فنی دانش شهر مطالعه و بررسي پراكندگي فعالیتها و مشاغل ناسازگار در تهران و پيامدهاي آن مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران1394

گزارش فنی دانش شهر تبیین شاخصهای کیفی مسکن در شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران1396

گزارش فنی دانش شهر رهیافتی بر شناخت مدلها و تکنیکهای مکان یابی ارائه خدمات شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران1394

كتاب اطلس کیفیت زندگی شهر تهران-شهرداری تهران  1396

كتاب رصد وضعیت شهرسازی تهران -شهرداری تهران 1396

 

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

  • Valuing sustainable criteria for neighbourhoods through residents’ perceived needs (case study: Tehra eighbourhoods )2013,IJAUD

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

1-شبیه سازی شهری:یک ابزار ابداعی برای برنامه ریزی تعاملی ودستیابی به توافق عمومی(نشريه شهرنگار شماره36)

2-برنامه فضاي سبزشهري به عنوان ابزاري براي دستيابي به توسعه پايدار با كمك GIS(نشريه شهرنگار شماره37)

2-توليد"نقشه اقليم محيط زيست شهري با كمكGIS" به منظور استفاده در برنامه ريزي شهر(نشريه شهرنگار شماره39)

3-مفهوم و كاربرد توپولوژي در ژئوديتابيس نرم افزارARCGIS(نشريه شهرنگار شماره42)

4-تركيب بندي مجدد براي رسيدن به مفهوم جامعه محلي(نشريه شهرنگار شماره42)

5-كاربردي كردن GISبراي توسعه اقتصادي(نشريه شهرنگار شماره43)

6-كاربرد"نقشه اقليم محيط زيست شهري با كمكGIS"در برنامه ريزي شهري  در اولين همايش اطلاعات مكاني شهري در آمل

7-استفاده از توابع رستري محيطGISدرطراحي شهري هماهنگ (مقاله منتخب همايش اطلاعات مكاني و مديريت يكپارچه شهري)

8-اولويت بندي معابر براي برنامه ريزي برف روبي با كمكGIS(همايش اطلاعات مكاني و مديريت يكپارچه شهري و جشنواره پژوهش هاي برتر در مديريت شهري شهرداري تهران)

9- ارزیابی میزان توجه به جایگاه توسعه پایدار محله محور در طرح های توسعه شهري(نمونه موردی طرح راهبردی-ساختاری تهران)سمينار طرح هاي توسعه شهري(1388)

10-ترجمه مقاله براي سازمان نوسازي بافت فرسوده شهر تهران(1388)

11- آزمون پایداری محلات روشی ابداعی جهت ارزیابی اجتماعی کارامدتر(سخنرانی در همایش ملی ارزیابی اجتماعی1389)

12-  مقایسه مفهومی و ارتباطی سیستم اطلاعات مکانی سازمانی(EGIS)و زیرساخت اطلاعات مکانی(SDI) –نشریه شهرنگار شماره 54

13-Valuing sustainable criteria for neighbourhoods through residents’ perceived needs (case study: Tehran neighbourhoods, 2012, IJAUD)

14- رصدخانه شهری تهران ابزاری جهت تحقق مدیریت یکپارچه اطلاعات شهری، هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیک،1394

15- تحلیل پراکنش فضاهای بی دفاع شهری جهت ارائه راهکارهای موضوعی-موضعی با کمک ابزارSpatial analyst – مجله علمی پژوهشی جغرافیای انتظامی زمستان 94

16- توسعه شهرهای کوچک اقماری کلانشهرها با رویکرد TOD(نمونه موردی باقر شهر)، همايش بين المللي افق های نوین در مهندسی عمران، معماری شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها، 1396

17- راهکارهای ساماندهی اسکان غیر رسمی اسلام آباد، همایش بین المللی، پژوهشهای نوین در عمران معماری و محیط زیست، 1396

18- تحلیل مطلوبیت مسیر برای عابر پیاده بر مبنای توزیع فعالیت ها با استفاده از ابزار UNA (نمونه پژوهی: مناطق مرکزی شهر تهران)، مجله علمي پژوهشي هويت شهر، شماره 35، پاییز 1397

 

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس از نیمسال دوم 87

مدرس پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران و واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان استاد مدعو (در سال1393)

مدرس تحصیلات تکمیلی گروه شهرسازی واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی از سال 93

  تدريس درس کاربرد کامپیوتر در شهرسازی، رشته کارشناسي ارشد شهرسازی،دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز، سال 87و88

آموزش GIS و نرم افزار به کارشناسان شهرداری تهران(منطقه 2)در سال 87

آموزش GIS و نرم افزار به کارشناسان شهرداری تهران (معاونت معماري و شهرسازي) در سال 88

آموزش سیستم طرح تفصیلی جدید شهر تهران به کارشناسان حوزه شهرسازی شهرداری

1-همكاري با مهندسين مشاور آريان راود در پروژه هاي مكانيابي نمايشگاه بين المللي و مديريت انجام بيش از 20طرح هادي روستايي و مسئول GISدر پروژه طرح منظر شهري بافت فرسوده پادگان جي(83تا86)

2-همكاري با پژوهشكده توسعه كالبدي در تدوين برنامه استرتژيك شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان با  (1384)AIDA كمك تكنيك

3-همكاري با شركت پردازش و برنامه ريزي شهري از سال 84 بعنوان كارشناس در پروژه هاي زير:

3-1-همكاري در ايجاد پايگاه اطلاعات مكاني اماكن شهر تهران

3-2-همكاري در ايجاد پايگاه اطلاعات مكاني ژئو تكنيك تهران

3-3-همكاري در پروژه بروزرساني پارسلهاي شهر تهران

3-4-مديريت پروژه تعيين وپياده سازي محدوده شهر تهران

3-5- مديريت پروژه ايجاد پايگاه اطلاعات مكاني معابرشهر تهران

3-5-همكاري در واحد پايگاه داده شركت پردازش

3-6- مسئول منطقه غرب تهران در كارگروه بررسي طرح تفصيلي شهر تهران از طرف شركت پردازش و برنامه ريزي شهري

4-مديريت تهيه طرح هادي و گردشگري روستاي امامزاده داوود و گلستانك براي بنياد مسكن استان تهران در شركت رويان فرا نگار سيستم(1386)

5-همكاري در پروژه توسعه و طراحي شهري پرديس مركزي دانشگاه تهران با مهندسين مشاور صفامنش و همكاران(1387)

6-مسئول قسمت برنامه ريزي و اطلاعات مكاني در پروژه طرح منظر شهري بافت فرسوده آبك(مهندسين مشاور پارس آريان راود)

7-  ناظر پروژه اطلس كلانشهر تهران(1388)

8-همكاري با نهاد طرح هاي توسعه شهري تهران به عنوان مسئول گروه كيفيت بافت و فضا(1389)

9- ناظر پروژه سیستم طرح تفصیلی  جدید تحت وب شهر تهران در سازمان فناوری شهرداری

10-همکاری با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران(از 1389 )

11- همکاری در طرح های اتای منطقه2( احداث پارك نهج البلاغه و ساماندهي رود دره فرحزاد) و منطقه 5( احداث  و تعريض معبر) شهرداری تهران

12-سردبیر مجله شهرنگار(از سال 1392)

13- مسئول توسعه محتوایی رصدخانه شهری تهران

14- مجري طرح اتا(ارزيابي تاثير اجتماعي) پياده راه سازي خيابان فرحزادي

15- مجري طرح اتا(ارزيابي تاثير اجتماعي) احداث سراي محله شهرك آزمايش

16- مشاور سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص طرح جامع و سیستم اطلاعات مکانی

17- مجری طرح پژوهشی " تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر توزیع فضایی جرائم در شرق استان تهران مطالعه موردی شهر پردیس"

18- مجری طرح پژوهشی " شناسایی و ارائه راهکارهای بهسازی فضاهای بی دفاع شهری در راستای ارتقای امنیت اجتماعی"

19- مدیر پروژه توسعه سیستم پشتیبان تصمیم مکانی (SDSS) در رصدخانه شهری تهران

20- مدیر پروژه توسعه سیستم پشتیبان برنامه ریزی (PSS)در رصدخانه شهری تهران

21- همکاری در طرح پژوهشی راهکارهای کاهش تخلفات ساختمانی شهر کرج با مهندسین مشاور آریان راود(1395)

22- همکاری در پروژه رصد کیفیت زندگی در شهر تهران با اداره کل مطالعات فرهنگی اجتماعی شهر تهران(1395)

23- همکاری در طرح گونه شناسی محلات شهر تهران(1394)

24- ناظر تهیه اطلسهای سنجش پایداری و کیفیت زندگی در محلات شهر تهران (1395)

25- مجری طرح پژوهشی  "تدوین شاخصهای کیفی مسکن در شهر تهران"  در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران(1395)

26- مشاور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در حوزه  تحلیل های مکانی و سیستمهای کمک تصمیم گیر مدیران

27- عضو کارگروه تخصصی آمار و اطلاعات سازمان زیبا سازی شهرداری تهران(1397)

 

  • سوابق كاري در رشته سيويل:
  • پروژه ساخت مجلس نمايندگان در خيابان بهارستان شركت مانا

سمت: مهندس اجرايي-مدت فعالیت: 3ماه-78سال

  • ساخت پروژه برج صباي الهيه-شركت اشتوت

سمت: مهندس اجراييمدت:13ماه-سال79

  • پروژه بازسازي سازمان گسترش ونوسازي در جام جم

سمت: معاون كارگاهمدت:8ماه-سال79-80

  • ساخت يك مجتمع 10واحدي در تهرانپارس و بازسازي2واحد مسكوني و گسترش يك كارخانه در اسلامشهر

سمت :سرپرست كارگاه ومدير پروژهمدت:18ماه-سال80-81

  • كارگاه ايران خودرو شركت آفرينش گستر

سمت :سرپرست كارگاه ومدير دفتر فنيمدت:24ماه-سال82-83

  • همكاري  در ساخت 2 مجتمع مسكوني 10واحدي و 20واحدي

سمت :سرپرست كارگاهمدت:15ماه-سال83-84

  • بازسازي 2واحد مسكوني در سال 83و84
  • پروژه نصب ترانكينگ و كابل كشي در مركز مخابرات انقلاب اسلامي سال84

تسلط برنرم افزارهای: Lisrel- City Engine -ARCVIEW-SPSS-ARCGIS-- CADMAP- CAD -TAKSA-MSP- SMALL WORLD -SAP2000

 

پروانه اشتغال مهندسي عمران-عضويت در نظام مهندسي ساختمان-عضويت در جامعه -مهندسين شهرساز-دوره مهندسي حمل و نقل جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف- مدرك گذراندن دوره كنترلMSP-گذراندن دوره مديريت بحران-دوره ارزيابي زيست محيطي(EIA) و وضعيت زيست محيطي(SOE)-   گواهی دوره ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه ها (اتا)-

 

کسب عنوان پژوهشگر برتر در گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس به مناسبت هفته پژوهش، 1397.

کسب عنوان استاد نمونه در گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس ، 1396.

"بررسی علل و انگیزه های تخلفات ساختمانی در شهر تهران"، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران،1391

ارتباط فضایی مولفه های سرمایه اجتماعی و جرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحدپردیس،1394

"رصد کیفیت زندگی" شهرداری مشهد-1396

"شهرهای هوشمند"، دانشگاه آزاد اسلامی واحدپردیس،1397

"شهرهای جدید"، دانشگاه آزاد اسلامی واحدپردیس،1397