واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 19 مرداد 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر حمیدرضاکمالان

دکتر حمیدرضا کمالان

 • گروهعمران
 • ایمیل: hkamalan@prdisiau.ac.ir
 • رشته تحصيلی: مهندسی عمران - گرايش محیط زیست
 • سمت:رئیس اداره پژوهش و فناوری
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا مهندسی عمران
محیط زیست 88 خواجه نصیر الدین طوسی
کارشناسی ارشد 
مهندسی عمران
محیط زیست
82 خواجه نصیر الدین طوسی
کارشناسی مهندسی عمران
  80  علم وصنعت ایران
 • ارزيابي پارامترهاي موثر در ميزان توليد گاز متان حاصل از تصفيه شيرابه مرکز دفن، مجله امیرکبیر، شماره 69،87  
 • آلودگي هواي تهران بر اثر ترافيک، مجله فني و مهندسی مدرس،86
 • بررسي و ارزيابي اقتصادي تصفيه انواع فاضلاب تخليه شونده به رودخانه كارون در محدوده استان خوزستان، مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست، شماره 21، 83
 • مدل بررسي ميزان انتشار آلاينده ها از موتورسيكلت هاي شهر تهران،مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست، شماره 20، 83

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

 • Economical – environmental evaluation of natural gas and renewable energy systems, International Journal of Energy Research, DOI: 10.1002/er.2946, 2012
 • Prediction of CO concentrations based on a hybrid Partial Least Square and Support Vector Machine model, Atmospheric Environment, Vol. 55, 2012
 • Financial Assessment of Utilizing Renewable Energies in Qazvin, National Conference on Production and Consumption Pattern Modification, Kerman, Iran, 2011
 • Utilizing AHP Method in Rating of Highlighted Environment Parameters in Most Used Renewable Energies in Electricity Production, European Journal of Scientific Research, Volume 60 Issue 2; 2011
 • A Review on Available Landfill Gas Models, Journal of Environmental Science and Technology, DOI 10.3923, 2010
 • Estimating Temporal and Seasonal Variation of Ventilation Coefficients - A Vital Parameter for Ambient Air Pollution Modeling, IJER, Vo. 3 (4), pp. 637-644, 2009
 • Applying Simple Numerical Model to Predict Methane Emission from Landfill, Journal of Applied Science, 2007 
 • A Mathematical Model to Predict the Composition and Generation of Hospital Wastes in Iran, Waste Management Journal, Vol. 27, pp. 584-7, 2007
 • Air Quality deterioration in Tehran Due to Motorcycles; Iranian Journal of Health Environmental Engineering; Vol. 2-3, 2006
 • A Model for Environmental Energy Cycle in I.R.Iran; Iranian Journal of Health Environmental Engineering, Vol. 2-2, 2005


مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

 • Prediction of Municipal Landfill Greenhouse Gases Emission Utilizing Weighted Residual Method, International Conference on Environmental Pollution and Remediation, Ottawa, Canada, 2011
 • An Overview of the Fabrication Methods & Applications of Carbon Nanotube Membrane in Environmental Engineering, 16th International Symposium on Separation Science, Rome, Italy, 2010
 • An Investigation on Efficiency of MTBE Removal from Water by Adsorption to Porous Soil, Second International Conference on Environmental and Computer Science, Dubai, UAE, 2009
 • Feasibility of MTBE Adsorption from Groundwater by Use of Modified Clay, SOWETOX 2007, Institut d’Estudis Catalans,2007
 • Feasibility Study of Implementation of Integrated Solid Waste Management in Three Northern Provinces of IRAN; R07 World Congress; Davos;  Switzerland, 2007 
 • Energy Element (Methane) Recovery from Municipal Solid Waste Leachate Treatment Facilities, Biomass and Waste to Energy Symposium, Venice, 2006


مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 • ارزيابي اقتصادي استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير (خورشيد (فتوولتائيک)، باد و آب) در استان قزوين، همایـش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف، کرمان، 90
 • بررسي مدلهاي پيش بيني انتشار گازهاي گلخانه اي از مراکز دفن پسماند شهري، اولين سمينار تخصصی بازيافت، دانشگاه شهيد بهشتي، 87
 • بررسي مکانيسم پخش در انتقال آلاينده ها در پوششهاي رسي، اولين کنگره ملي روز جهاني محيط زيست، 86

 • سابقه همکاري با دفتر طرح جامع کاهش آلودگي هواي تهران(سازمان حفاظت محيط زيست)
 • ترجمه مقالات و متون تخصصي 
 • كمك در تدريس درس "مديريت مواد زائد جامد" در دوره كارشناسي ارشد
 • تدريس دروس پايه دانشگاهي 
 • تدريس رياضي در دبيرستان آفرينش 

تجربيات بين المللي :
 • دفتر عمران سازمان ملل،پروژه حفاظت از تالابهاي ايران، تهران
 • مشاور در امر مناطق حفاظت شده و هماهنگي هاي سازماني، 85 تا 88
 • بانک جهاني، توسعه پايدار، منطقه جنوب آسيا، پروژه بهداشت کابل، 
 • مشاور به خدمت گیری بخش خصوصی در بهداشت کابل، 85 تا 86
 • بنياد مسكن، بازسازي چهار استان زلزله زده(پروژه بانك جهاني)،
 • كارشناس ارشد زيست محيطي،  عضو واحد مديريت قراردادها، 82 تا 85
 • وزارت کشور، توسعه صندوق محلي(پروژه بانك جهاني)،
 • كارشناس زيست محيطي، عضو واحد پشتيباني فني، 84 تا 84
 • سازمان بازيافت و تبديل مواد، مديريت مواد زائد جامد تهران (پروژه بانك جهاني)،
 • كارشناس زيست محيطي، عضو واحد مديريت پروژه، 82 تا 84
تجربيات داخلي :
 • وزارت راه و ترابري، واحد طرح و مطالعات ايمني راه، 81 تا 82
 • كارشناس زيست محيطي، 
 • شركت مهر فام سازه، 77 تا 80
 • سرپرست كارگاه، ساخت شهرك كاركنان بنز خاور
 • شركت فورسمنت، 76 تا 77
 • كارآموز، ساخت باغ موزه آب

 • پتانسیل سنجی سرمایه گذاری و تامین مالی پرورش ماهی آزادگان
 • بررسی نحوه تامین مالی پروژه متانول 
 • تامین مالی تجاری خرید عدس 
 • تامین مالی پروژه ها به روش تامین وثیقه توسط شخص ثالث
 • نحوه تامین مالی با استفاده از تراستها
 • بررسی انتشار گازهای گلخانه ای از مراکز دفن پسماند شهری
 • طرح مدیریت پایه مواد زائد جامد پالایشگاه های گازی فاز 9 و 10 در عسلویه
 • طراحي مرکز دفن براي شهر قزوين (مدير پروژه)
 • مديريت پسماند هاي روستايي (مدير اجرايي پروژه در استانهاي مرکزي و قم)
 • استحصال گاز مرکز دفن در شهر همدان
 • تهيه نرم افزار جامع مديريت پسماند
 • خط مشي پسماند بيمارستاني
 • مطالعات کميت  کيفيت پسماند بيمارستاني
 • مديريت جامع مواد زائد جامد و استراتژي آن براي تهران
 • پروژه آزمايشي خط تفکيک پسماند
 • ارزيابي اثرات زيست محيطي مرکز دفن جديد بهداشتي تهران
 • ارزيابي اثرات زيست محيطي قطار شهري اهواز
 • ارزيابي اثرات زيست محيطي كارخانه سيمان در استان فارس
 • اركان توجهات زيست محيطي پروژه هاي راه
 • بررسي نقش موتور سيكلت ها در آلودگي هواي شهري
 • طرح توجيهي مديريت كاهش آلودگي رودخانه كارون (اولين طـرح اولويت دار سازمان حفاظت محيط زيست)
 • توجيه اقتصادي پروژه فوق 
 • طرح توجيهي مديريت پسماند سه استان شمالي كشور(دومين طرح اولويت دار سازمان حفاظت محيط زيست) 
 • توجيه اقتصادي پروژه فوق
 • مباني آلودگي صوتي (كاربرد در بزرگراه ها)
 • كاهش صداي ترافيك بزرگراها با حفاظهاي صوتي
 • مباني دفن بهداشتي مواد زايد جامد
 • انوع آلاينده هاي سواحل و روشهاي پايش آن
 • طرح سازه اي مسجد جامع اسلام شهر
 • زير سازي و رو سازي خطوط راه آهن
 • بررسي روشهاي تعيين سختي سنگ در صحرا

 • مسلط بر نرم افزار هاي تخمين ميزان انتشار از مراکز دفن LandGem و Gassim
 • آشنایی با نرم افزار تحليلي SAP
 • مسلط بر نرم افزار Mobile5
 • آشنا با نرم افزارهاي برنامه نويسي Qbasic ;  Fortran
 • آشنا با نرم افزار طراحي هندسي     Auto CAD  
 • آشنا با سيستم عاملهاي  Windows ; Dos
 • آشنا با نرم افزارهاي جانبي  Microsoft Word, Excel, Power Point, 
 • آشنا با نرم افزار كنترل پروژه MS Project
 • آشنا با نرم افزار Photoshop
 • كاربري در   internet


 • شیوه¬های تامین مالی بین¬المللی و قوانین و مقررات مربوط به بازاریابی پروژه¬ها، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 89
 • مشارکت بخش خصوصی و دولتی، مرکز پژوهشهای دانشگاه شریف و بانک توسعه اسلامی، 89
 • بدون پسماند، California Resource Management Training Institute، سويس،86 
 • رويکرد اکوسيستمي در مديريت تالابها، سازمان حفاظت محيط زيست و UNDP، تهران،86
 • مديريت و مميزي انرژي، موسسه مطالعات بين المللي انرژي، 85
 • مديريت پروژه، بانك جهاني، 85
 • مستند سازي و مباني سيستم مديريت بهدلشت-ايمني-محيط زيست، RW-TUV، 84 
 • ارزيابي داخلي استاندارد ISO14000، موسسه RW-TUV ، 84 
 • قراردادهاي بين المللي، سازمان مديريت صنعتي، 83
 • پايداري و منظرآرايي ترانشه ها، وزارت راه و ترابري، 81

عضویت در انجمنهای حرفه ای،تخصصی و علمی:

 • انجمن مهندسی محیط زیست، بیولوژی و شیمی آسیا-پاسیفیک (APCBEES)
 • نظام مهندسي (عمران)
 • موسسه غير دولتي توسعه پايدار دامون
 • سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران