واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 09 آبان 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر حدیثهکامران کسمایی

دکتر حدیثه کامران کسمایی

  • گروهمعماری
  • ایمیل: hadiskamran@pardisiau.ac.ir
  • رشته تحصيلی: معماری
  • سمت:مسئول تحصیلات تکمیلی گروه معماری

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی: