واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 09 آبان 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر نسیماشرافی

دکتر نسیم اشرافی

  • گروهمعماری
  • ایمیل: ashrafi@pardisiau.ac.ir
  • رشته تحصيلی: معماری
  • سمت:عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس

- رساله دکتری، شفاف سازی کنش بین اندیشه و اثر در معماری ایران، نمره 19.5 و درجه عالی.

- پایان نامه کارشناسی ارشد، طراحی باغ فرهنگ

اشرافی، نسیم و نقی زاده، محمد،(1393)، مقایسه تطبیقی فرایند شناخت و آفرینش با تبیین جایگاه حقیقت و ایده در هنر و معماری غربی و اسلامی، فصلنامه هویت شهر

اشرافی، نسیم و نقی زاده، محمد،(1393)، شفاف سازی کنش بین اندیشه و اثر در معماری دوره ساسانیان ، فصلنامه هویت شهر

اشرافی، نسیم، 1394، بازشناسی شهرسازی و معماری اسلامی ایران با رویکرد تئوری آشوب و قاتون فازی، مجله باغ نظر

اشرافی، نسیم، (1386)باغی در آسمان، مجله پیام ارک، سال پنجم، شماره 15

اشرافی، نسیم، (1387)فضاهای مکث شهری، مجله راه و ساختمان، شماره 43

 

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

·         Preservation and Restoration of Kandovan. The only remaining village permanently inhabited, based on sustainable development, Archives des science,6(65)

·         The Chalipa  pattern, difference of Iranian mosques with other ‎Islamic countries mosques, mesjr, 02/2013; 17(2):260-269.

·         Clarifying the interaction between ideas and architectural works in the achaemenid era, AI & society journal, 14 May 2015

·         THE IMPACT OF QANATS AS SUSTAINABLE URBAN INFRASTRUCTURES ON THE PROCESS OF FORMATION OF URBAN STRUCTURES AND ARCHITECTURE, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2015 Vol.5 (S1), pp. 892-901/

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

·         Recognition of Cognition Issue in Islamic Architecture Creation, International Journal of Architecture and Urban Development 02/2014; 022720(4):33

·         Preservation of Kandovan, Based on Pathology of Population Decline, International Journal of Architecture and Urban Development 10/2013; 3(4):71-80


مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

اشرافی، نسیم (1392) بازشناسي مراتب وجودي درمعماري اسلامي ايران، دومين همايش ملي معماري و شهرسازي اسلامي

اشرافی، نسیم (1392)،پركردن شكاف هولناك ميان زمين وافلاك دردوره ايلخاني، همايش ملي معماري،فرهنگ ومديريت شهري

اشرافی، نسیم (1392)، سلسله مراتب فضايي بناهاي دوره ساساني بارويكرد ديني، همايش ملي معماري،فرهنگ ومديريت شهري

اشرافی، نسیم،(1391) بررسي تاثيرعملكرد بناها برروندتغييرات اقليمي، نخستين همايش بوميسازي مقررات ملي ساختمان، 1391

اشرافی، نسیم(1390)، ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي بناهاوارائه راهكارهايي جهت پايداري، همايش ملي عمران،معماري،شهرسازي ومديريت انرژي

اشرافی، نسیم، 1394، تمثیلات نوری در ساحت هنر و معماری، همایش بین المللی عمران، معماری و شهرسازی در هزاره سوم

اشرافی، نسیم، 1394، بررسی نقش نوردراندیشه های سهروردی وحکمت ایران باستان اولین کنفرانس بین المللی هنر،صنایع دستی وگردشگری

اشرافی، نسیم ، 1394،مناسب سازی فضای کودکان با رویکرد روانشناسی محیط، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

اشرافی،نسیم ، 1395، معماری داخلی مسکن انعطاف پذیر، دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای مدرن در معماری، محیط و مدیریت شهری، دبی

اشرافی، نسیم، 1395، بررسی تناسبات هندسی در مدرسه الغ بیک در دوره تیموری، سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات مدرن در علوم انسانی، ایتالیا

دانشگاه ازاد واحد اسلامی بناب  1387-1388

دانشگاه آزاد واحد اسلامی اسلامشهر 1388-1390

دانشگاه آموزش عالی ولیعصر تهران 1389-1390

دانشگاه آزاد واحد اسلامی رباط کریم 1390-1392

دانشگاه آزاد واحد اسلامی شهر ری 1390-1392

دانشگاه ازاد واحد اسلامی پردیس 1391-1393

دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه 1391-1392

دانشگاه آزاد واحد اسلامی تهران غرب 1391-1393

حکمت هنر اسلامی(دوره کارشناسی ارشد معماری)

طراحی 2(دوره کارشناسی ارشد معماری)

آشنایی با معماری جهان (دوره کارشناسی معماری)

آشنایی با معماری معاصر(دوره کارشناسی معماری)

مبانی نظری معماری(دوره کارشناسی معماری)

انسان، طبیعت، معماری(دوره کارشناسی معماری)

آشنایی با معماری اسلامی(دوره کارشناسی معماری)

طراحی(دوره کارشناسی معماری)

تمرینهای معماری(دوره کاردانی معماری)

تنظیم شرایط محیطی(دوره کاردانی معماری)

طراحی فنی(دوره کاردانی معماری)

 

عضو سازمان نظام مهندسی، پایه 2

همکاری با شهرداری استان آذربایجان شهری ، میادین شهرداری، سال 1384

همکاری با مشاور ارکان شهر به عنوان طراح، سال1384-1387

همکاری با مشاور اقلیم نام تبریز، سال 1386-1387

همکاری با مشاور اطلس، سال 1387-1388

همکاری با شرکت انبوه سازان آذر سهند سال 1386

همکاری با معاونت فرهنگی دانشگاه اسلامشهر

فعالیت با موسسه قرآن پژوهان حوزه علمیه بانو امین

طرح مرکز اداری، خدماتی اطلس مرند

طرح مجتمع مسکونی سازمان نظام مهندسی معدن تبریز

طرح مرکز تجارت اطلس مشهد

طرح مرکز فرهنگی ولیعصر تبریز

طرح مرکز تجارت اطلس تبریز

طرح ساختمان تجاری حافظ شهرستان شبستر

احراز رتبه دوم طراحی ساختمان نظام مهندسی تبریزسال 1387

مسابقه طراحی مرکز فرهنگی، اجتماعی آدریان سال 

سخنرانی دردانشگاه آزاداسلامی واحداسلامشهر ب مانسبت روز معمار

سخنرانی در دلنشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس به مناسبت روز پژوهش