واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 09 اسفند 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر رسولملکوتی

دکتر رسول ملکوتی

  • گروهحقوق
  • ایمیل: rasoolmalakooti@yahoo.com
  • رشته تحصيلی: حقوق خصوصی
  • تلفن داخلی:021-76281010

1-دکتری، حقوق خصوصی، 1395.

2-کارشناسی ارشد، 1389.

3-کارشناسی 1387.

1-قواعد عمومی قراردادها، انتشارات مجد، 1396.

2-مسئولیت مدنی در فضای سایبر، انتشارات مجد.1395،

3-مسئولیت مدنی دولت، انتشارات مجد.1396،

4-طلب مشترک، انتشارات مجد.1396،

5- ضمان قهری، انتشارات مجد.1397،

6-حقوق مدنی، انتشارات ناد.1392.

7- اموال و مالکیت انتشارات مجد.1397.

8- حقوق مدنی 1 (اشخاص و محجورین) انتشارات مجد. 1397.

9- حقوق مدنی 6(بیع، اجاره، عاریه) انتشارات مجد، 1397

10- حقوق تجارت 1 (شناسایی تاجر، معاملات، نام و علائم تجاری) انتشارات مجد، 1398

11- حقوق تجارت 3 اسناد تجاری(برات، سفته، چک و سند در وجه حامل) انتشارات مجد 1398

12- درآمدی بر اصول فقه، انتشارات مجد، 1398

13-آیین دادرسی مدنی، جلد اول، انتشارات شروشگان، 1398

14-آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات خرسندی، 1399.

15-آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات خرسندی، 1399.

 

 

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

1-انواع بارنامه دریایی و ماهیت آن با مطالعه کنوانسیون های 1924 بروکسل و 1978  هامبورگ، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، 1389.

2-درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر، مجله حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1395.

3-مفهوم خوانده در دادخواست جلب ثالث، مجله رویه قضایی حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی،1395.

4-مزاحمت قانونی شخص ثالث در عین مستاجره بعد از قبض، مجله رویه قضایی حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی، 1395.

5-حاکمیت دولت در اینترنت، مجله وزارت ارتباطات و فناواری اطلاعات، 1397.

6- تعدد اسباب در باب مسئولیت مدنی و احراز سببیت. دو فصلنامه رویه قضایی حقوق خصوصی .دور دوم شماره چهارم. زمستان 96 .

7- تبعض اعسار علی رغم عدم جرح شهود، دو فصلنامه رویه قضائی حقوق خصوصی، شماره پنجم، تابستان 1397

8-نحوه اعمال ارکان تحقق مسئولیت مدنی در فضای سایبری اینستاگرام،فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال بیست و هفتم، شماره 101، بهار 1399.

 

1-دانشگاه علم و فرهنگ تهران، 1393 تا 1396.

2-دانشگاه ارشاد دماوند، 1392 تا 1395.

3-دانشگاه آزاد سلامی کرج، 1396.

4- دانشگاه آزاد اسلامی پردیس 1392 تاکنون.

 

- مدیرگروه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی پردیس 1397 تا کنون 

-وکیل پایه یک دادگستری.

-مشاور حقوقی شرکت مادر تخصصی ساخت و زیربناهای حمل و نقل کشور(وزارت راه و شهرسازی) 1394 تا بهمن 1397.

- مشاور حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان تنظیم مقررات رادیویی) از بهمن 1397 تا کنون

- رتبه 2 کانون وکلای دادگستری 

-پژوهشگر برتر سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

 

- تسلط به زبان انگلیسی

- آشنایی با زبان عربی

-همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، 1396.

- سخنرانی در موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران اردیبهشت 1398