واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 09 اسفند 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر فرشتهفیض آبادی

دکتر فرشته فیض آبادی

  • گروهحسابداری
  • رشته تحصيلی: حسابداری
1391-1395 دكتري حسابداری- دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 
1388-1390 کارشناسی ارشد حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 
1380-1382 کارشناسی حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 
1377-1379 فوق دیپلم حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 

      Impact of authentic leadership on dysfunctionalaudit behavior by mediation of ethical position and culture", Journal of Argos, 2017, ISI Journal

      "Board structure and the cost of debit capital: Evidence of Iranian firms", World Applied Science Journal, IDOSI Publications, p.1002-1010, Nov. 2013, ISI Journal

 نقش دیدگاه اخلاقی در تعدیل اثر رهبری اصیل بر رفتارها ناکارامد حسابرسان"، فصلنامه دانش حسابرسی، تابستان 1396

 "بررسی رابطه اهرم مالی و معیارهای سنجش عملکرد شرکتهای دارویی و مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیلی پوشش داده ها"، فصلنامه حسابداری سلامت، زمستان 1395

"لزوم تقویت نقش حسابداران و حسابرسان در اقتصاد مقاومتی"، سایت خبری تحلیلی آفتاب نیوز، 23 مهر 1393

"بررسی میزان سودآوری شرکتها و توانایی پرداخت تعهدات آنها با استفاده از شاخصهای نقدینگی"، فصلنامه پژوهشنامه حسابداری، مالی و حسابرسی، مقاله علمی و پژوهشی، نمایه شده در SID، پاییز 1392

 "بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد و نسبتهای نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران"، فصلنامه پژوهش در مدیریت صنعتی، مقاله علمی و پژوهشی، نمایه شده در ISC، Index Copernicus، زمستان 1390

 "بررسی تاثیر نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی در توانایی بازپرداخت بدهی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله مطالعات مالی، مقاله علمی و پژوهشی، نمایه شده در SID، پاییز 1390


مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

      Investigation of the relationship between risk and strategic management on company performance in Tehran Stock Exchange", The Accounting, Economics and Financial Management Conference, 26-27 Oct. 2014

      "Investigation of firms profitability and repay obligation by liquidity ratios", The Accounting, Economics and Financial Management Conference, 26-27 Oct. 2014

        "Determination of relation between finance leverage and operation measurement scales by Data Envelopment Analysis (DEA)", The Accounting, Economics and Financial Management Conference, 26-27 Oct. 2014

                 "سیستم خبره، هوش مصنوعی و حسابداری"، همایش منطقه ای             رویکردهای نوین مدیریت مالی، نمایه شده در SID، پاییز 13901395-اکنون هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

1394-1395 استاد مدعو دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

1393-1394 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس (دروس اصول تهیه، تنظیم و کنترل بودجه؛ حسابداری دولتی؛ حقوق تجارت؛ کامپیوتر؛ حسابرسی و اقتصاد)


1382-1391 سرپرست ارشد در موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر (حسابداران رسمی و معتمد بورس):

حسابرسی شرکت ایندامین سایپا

حسابرسی شرکت رادیاتور ایران

حسابرسی شرکت همگام خودرو

حسابرسی شرکت تولیدی و صنعتی تیزرو

حسابرسی شرکت خدمات بیمه سایان

حسابرسی شرکت خدمات بیمه سایپا

حسابرسی شرکت سایان کارت

حسابرسی شرکت کیان آب

 حسابرسی شرکت سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین

 خدمات مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران

 خدمات مالی شرکت راهبران پتروشیمی

خدمات مالی شرکت نوش دارو طب

و سایر خدمات مالی و حسابرسی در شرکتهای دیگر


دوره "آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو"، دانشگاه آزاد واحد پردیس، 1396

دوره "فلسفه تعلیم و تربیت"، دانشگاه آزاد واحد پردیس، 1396

استاد برتر آموزشی دانشگاه آزاد واحد پردیس، 1396

گواهی "سرپرستی ارشد"، مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، 1390

دوره "استانداردهای حسابرسی"، مرکز آموزش حسابداران خبره               ایران، 1385

دوره "استانداردهای حسابداری مالی"، مرکز آموزش حسابداران                خبره ایران، 1385

 دوره "MS Excel پیشرفته"، سازمان مدیریت صنعتی، 1383

دوره "کاربری برنامه حقوق و دستمزد"، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 1377 

دوره "کاربری برنامه حسابداری"، سازمان آموزش فنی و حرفه ای               کشور، 1377

 دوره "مسئول حقوق و دستمزد"، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 1377

دوره "برنامه نویسی بانکهای اطلاعاتی"، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 1376

دوره "حسابداری عمومی- تکمیلی"، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 1376

دوره "حسابداری صنعتی- مقدماتی"، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 1376

دوره "بازرگانی"، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 1376

دوره "حسابداری عمومی- مقدماتی"، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 1375

دوره "انبارداری"، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 1375

 دوره "کمک انبارداری"، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 1375