واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 19 مرداد 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر محسنطهماسبی پور

دکتر محسن طهماسبی پور

کارشناسی  تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران (دانشکاه تربیت معلم سابق)

 کارشناس ارشد  تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران

دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی واحد تهران مرکزی

  1.  تالیفات مدیریت استراتژیک رویدادهای ورزشی. جلد اول (گای مسترمن)ترجمه:  محسن طهماسبی پور، زهره گرامی، انشارات: سناگستر(مطالعات علوم ورزشی)،1395   
  2. بازاریابی اوقات فراغت یک رویکرد جهانی(سوزان هورنر،جان اسواربروک) ترجمه، محسن طهماسبی پور و همکاران، انتشارات سناگستر(انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران).
  3. تحقیق کیفی در مدیریت و تجارت (مایکل دی. مایرز)، ترجمه، محسن طهماسبی پور و همکاران، انتشارات سناگستر (انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران).
  4. مدیریت استراتژیک رویدادهای ورزشی. جلد دوم  ( نویسنده ،گای مسترمن)مترجم: محسن طهماسبی پور،زهره گرامی، انشارات: سناگستر.
  5. آموزش فعالیت هایی جهت مدیریت استرس کودکان و جوانان(ناتالی تامرز) در دست ترجمه.

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

 

1. The effects of group and individual activities on aggression and selfconfidence and its relevance with the Ilam’s elementary common boy

students’ educational estates.volume2,Issue2:59-63,2014.

 

2. The effects of individual and group activities on depression and trait anxiety and its relationship with non-athlete girls in secondary school education in Ilam.Volume1,Issue6:44-49,2013.

 

3.  Tahmasebi, M., Ashrafganjouei, F., Sadjadi,H. (2017). Presentation of pattern managemen information system requirements  analysis for recruiting sport volunteers. Journal of Research in Sport Management And Motor Learninig.                

 4.  Tahmasebi, M., Ashrafganjouei, F., Sadjadi,H. (2018). Planning information system management of attract of individuals sport voluntary and model of operational in minister of sport and youngs.Journal of studies Sport Management,

 

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

  1. بررسی میزان شیوع آسیبهای ورزشی در بین والیبالیستهای نخبه شهرستان بهبهان و ارتباط آن با منتخبی از عوامل مربوطه،  همایش منطقه ای واحد شوشتر  (پذیرفته شده)،مهر 90

2-  بررسی میزان شیوع آسیبهای ورزشی در اندام فوقانی  والیبالیستهای نخبه شهرستان بهبهان و ارتباط آن با منتخبی از عوامل مربوطه، همایش منطقه ای واحد شوشتر (پذیرفته شده)،مهر 90

3- بررسی میزان شیوع آسیبهای ورزشی در اندام تحتانی والیبالیستهای نخبه شهرستان بهبهان و ارتباط آن با منتخبی از عوامل مربوطه،  همایش منطقه ای واحد شوشتر (پذیرفته شده)،مهر 90

سابقه تدریس از سال1389 تا کنون

مدرس مدعو گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد دماوند.( از تابستان 89 الی بهمن94)

مدرس مدعو گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد رودهن.(از مهر90 الی مهر95) :

عضو هیات علمی گروه  تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد پردیس. (از مهر 95)

 مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد پردیس از سال 96 تا کنون

مدرس مدعو گروه تحصیلات تکمیلی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز( از مهر 97)

مشاور علمی ورزشی، شرکت تجهیزات ورزشی ((wiems pro در ایران.( از سال 98)

 مشاور هیات کبدی استان تهران.( 95 الی 96)

رئیس هیات ورزش کبدی شهرستان پردیس.( 94 الی 96).

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد پردیس

 مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد پردیس از سال 96 تا کنون

رئیس کمیته آموزش انجمن ورزش های قدرتی کل دانشگاه پیام نور.( 94 الی 95).

برنامه تلویزیونی در شبکه ورزش با عنوان اخلاق در ورزش در سال1392.

مدرس شرکت ((wiems pro  و کار تخصصی با دستگاه های EMS در ایران

مربی ملی در زمینه کار با دستگاه های بدنسازی.

داور مجله  مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی( از 97 تا کنون)

دارای مدرک مربیگری ملی در رشته بدنساری.

مربیگری درجه 3 تنیس روی میز

مربیگری درجه 3 وزنه برداری

مربیگری درجه3 بدمینتون

 مربیگری درجه3 والیبال

مربیگری درجه 3 فوتبال

دارای گواهی نامه مدرسی کار با دستگاه های مدرن بدنسازی EMS

گواهی دوره آموزشی ویژه اعضای هیات علمی: آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو.

گواهی دوره آموزشی ویژه اعضای هیات علمی: فلسفه تعلیم و تربیت.

گواهی دوره آموزشی ویژه اعضای هیات علمی: مقاله نویسی علمی به زبان فارسی.

گواهی دوره آموزشی ویژه اعضای هیات علمی: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.

عضویت در انجمنهای حرفه ای،تخصصی و علمی:

- عضویت در انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران