واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 19 مرداد 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر مرتضیشفیع خانی

دکتر مرتضی شفیع خانی

مقطع

دانشگاه

معدل

سال ورود

دکتری تخصصی (PhD)

شهید رجایی تهران

18/31

1392

کارشناسی ­ارشد

علم و صنعت ایران

17/28

1390

کارشناسی

دانشگاه زنجان

17/56

1386

 

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

[1] M. Shafiekhani, A. Badri, Miadreza Shafiekhah, João P. S. Catalão, "Strategic Bidding of Virtual Power Plant in Energy Markets: A Bi-Level Multi-Objective Approach", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 113, 208-219, 2019.

[2]M. Shafiekhani and A. Badri, "A Risk-Based Gaming Framework for VPP Bidding Strategy in a Joint Energy and Regulation Market," Iranian Journal of ScienceTechnology, Transactions of Electrical Engineering, pp. 1-14, 2019.

[3] Morteza Shafiekhani, Mohsen Hesami, Omid Homaee, "A new bi-level multi-objective model for market clearing in the presence of strategic producers using augmented ɛ-constraint method", Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers

[4] مرتضی شفیع­ خانی، علی بدری، «ارائه مدل دوسطحه و چندهدفه جهت پیشنهاد دهی راهبردی نیروگاه مجازی در بازار روز بعد»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 48، شماره 3، 1201-1213، 1397.

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

[1] امیرحسین صباغان، مرتضی شفیع­ خانی، محمدرضا یوسفی، " کاربرد الگوی شکاف اطلاعاتی در برنامه­ ریزی نیروگاه مجازی در بازار انرژی روز بعد"، بیست­ و­سومین کنفرانس ملی شبکه ­های توزیع نیروی برق، تهران، 1397.

[2]  Morteza Shafiekhani, Ali Badri and Farshad Khavari, "A Bi-Level Model for Strategic Bidding of Virtual Power Plant in Day-ahead and Balancing Market", 2017 Smart Grid Conference (SGC).

[3]  Farshad Khavari, Ali Badri, Ali Zangeneh and Morteza Shafiekhani, "A Comparison of Centralized and Decentralized Energy-Management Models of Multi-microgrid Systems", 2017 Smart Grid Conference (SGC).

[4] Morteza Shafiekhani and Ali Badri, "Risk-based optimal Scheduling of Virtual Power Plant using information gap decision theory", in Iranian Conference on Smart Grids, 2015, pp. 1-6.

[5] Ehsan Bayat, Morteza Shafiekhani, HeidarAli Shayanfar and Aliakbar Maroosi, "Decision Making of Gencos Under Uncertainty for Bidding in Day-ahead Electricity Market Using Point Estimate Method", in National Conference of Technology, Energy and Data on Electrical and Computer Engineering, 2015.

[6] Maroosi, Aliakbar, Heydar Ali Shayanfar, Ahad Kazemi & Morteza Shafiekhani, 2014, Unit Commitment in Smart Grid by Considering the Uncertainties of Solar Farm and Plug-in Vehicles, Power system conference 2014 (PSC).

[7]  Morteza Shafiekhani, Ali Badri, Ali Zangeneh and Aliakbar Maroosi, "A Multi‐Objective Optimization Approach in Virtual Power Plant for Bidding in Day-Ahead Market Considering Lexicographic Optimization", in Iranian Conference on Smart Grids, 2014, pp.7-12.

[8] مرتضی شفیع­ خانی، علی بدری، علی­ اکبر ماروسی و حیدرعلی شایان فر، "برنامه ­ریزی یک نیروگاه مجازی جهت پیشنهاد دهی بهینه قیمت در بازار روز بعد با درنظرگرفتن عدم­ قطعیت" ، اولین کنفرانس انرژی­ های تجدیدپذیر و توسعه پایدار، دانشگاه زابل، 1393.

 

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

دروس

محل تدریس

سال

کلیه دروس مهندسی برق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

از سال 1393 تا کنون

بررسی سیستم­ های قدرت 1 و 2

دانشگاه علم و صنعت ایران

1391

مدارهای الکتریکی

دانشگاه شهید رجایی تهران

1393

کلیه دروس مهندسی برق

دانشگاه پارسیان

1392 تا 1395

مدارهای الکتریکی و الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

1392 تا 1393

TA ریاضیات مهندسی و مدارهای الکتریکی 1 و 2

دانشگاه زنجان

1388 تا 1390

 

عنوان

محل

سال

مطالعه و بررسی طرح­ های شبکه انتقال تا سال 1403 با رویکرد بهینه ­سازی طرح­ ها و ارائه چارچوب طرح­های سال 1413

برق منطقه ­ای تهران (گروه مطالعات سیستم)

از سال 1398/03 تا کنون

طراحی مفهومی پروژه "Pre Validation Switching"

وزارت نیرو

1397

طراحی مفهومی پروژه "Automatic Generation Control"

وزارت نیرو

1397

طراحی مفهومی پروژه "Dispatcher Training System"

وزارت نیرو

1397

طراحی مفهومی پروژه "DG Forecast"

وزارت نیرو

1397

طراحی مفهومی پروژه "Fuel Availability Management"

وزارت نیرو

1397

 
 

عنوان

سال

رییس انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

از 1397/02 تا کنون

 

نرم­افزار

سطح تسلط

GAMS (نرم افزار بهینه­ سازی)

مسلط

) MATLABشامل Simulink، برنامه نویسی،...)

مسلط

) Digsilentنرم افزار آنالیزهای شبکه قدرت)

مسلط

) PSCADشبیه­ سازی حالات گذرا)

خوب

)  ETAPنرم افزار آنالیزهای شبکه قدرت)

متوسط

)  Dialux نرم­ افزار طراحی سیستم روشنایی)

متوسط

Office

مسلط

EndNote

مسلط

 

عضو بنیاد ملی نخبگان

کسب رتبه 79 در آزمون کارشناسی­ ارشد مهندسی برق

دانشجوی نمونه دانشگاه و دریافت لوح تقدیر از رییس وقت دانشکده فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی

دانشجوی ممتاز در تمام ادوار تحصیل

اخذ مدرک کارشناسی در مدت 3.5 سال

دارای مقام در المپیاد ریاضی، شیمی و عربی

دانش ­آموز نمونه سوم ریاضی در دوره دبیرستان در سطح استان و دریافت لوح تقدیر از رییس وقت آموزش­ و­پرورش استان

 

عضویت در انجمنهای حرفه ای،تخصصی و علمی:

عضو بنیاد ملی نخبگان

عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران

عضو انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران

عضو انجمن علمی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

عنوان

محل

سال

کارگاه انرژی­ های تجدیدپذیر و سخنرانی در زمینه نیروگاه مجازی و نقش آن در توسعه انرژی­های تجدیدپذیر

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان پردیس

1397

کارگاه آموزشی نرم­ افزار DigSilent

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

1397

کارگاه آموزشی نرم­ افزار EndNote

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

1397

کارگاه آموزشی نرم ­افزار GAMS

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

1397