واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 09 آبان 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
سارا الساداتکارگر

سارا السادات کارگر

  • گروهمعماری
  • رشته تحصيلی: معماری

1-ديپلم تجربی- دبيرستان نمونه ، کرمانشاه (خرداد 74).

2-فوق ليسانس معماری – دانشگاه آزاد ، واحد همدان  (فروردين 1382).

3- دانشجوی دکترای معماری , دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال (1395)


مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی: