واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 09 آبان 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر امیرصناعی

دکتر امیر صناعی

1- دكتري  معماري/معماري علوم و تحقيقات       

2- كارشناسي ارشد معماری/معماری دانشگاه آزاد اسلامي 1391

3- كارشناسي معماری/معماری دانشگاه سوره تهران  1388

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

Architecture and Music (material and sound), 2012,Wulfenia Journal(ISSN:1561-882X)

Smart home technology and architecture,2014, ICP Engineering and technology -Scijour-


مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

1- شركت در همايش Bridging cultures در ارزروم تركيه(دانشگاه آتاتورك ارزروم تركيه) تير 1393

2- داور كنفرانس بين المللي  NCCEA در سال 2015 (Scijour ، تهران) 23 اردیبهشت 1394

3- شركت در دوره ها و نشست هاي نوسازي شهري           (مركز علمي كاربردي شهرسازي، نوسازي و بهسازي شهرداري تهران) 1393-1392

4- شركت در همايش هاي دوره  اي معماري موسسه علمي و فرهنگي فضا  (موسسه علمي و فرهنگي فضا) 1393-1392

5- شركت در همايش عمراني دانشگاه آزاد  (دانشگاه آزاد شيراز)  مهر 1392

6- شركت در همايش عمراني دانشگاه آزاد  (دانشگاه آزاد نجف آباد)  آبان 1391

7- شركت در دوره هاي آموزشي مديريتي  (سازمان مركزي دانشگاه آزاد)  1392-1390

8-شرکت در دوره آموزشی ICDL7  (سازمان فنی و حرفه ای کشور)           1390 

دانشگاه آزاد واحد پرديس از نيمسال اول سال تحصيلي 93-92

دانشگاه آزاد واحد بين الملي قشم از نيمسال اول سال تحصيلي 94-93

دانشگاه آزاد واحد بوئين زهرا نيمسال اول سال تحصيلي 93-92

دانشگاه مولانا آبيك نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 92-91

دانشگاه آزاد واحد تهران غرب  نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

دانشگاه آزاد واحد شبستر نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 91-90

طراحی معماری(جبرانی)، طراحی معماري 1و2، سیر اندیشه هاي معماري، برنامه ریزي کالبدي معماری، حکمت هنر اسلامی و روش تحقیق (مقطع کارشناسی ارشد)

طراحی معماري 3،2،1و4، درك و بیان معماري 1و 2، تمرینهاي معماري 1و 2، انسان و طبیعت و معماري، عناصر و جزئیات، شناخت مواد و مصالح، ترسیم فنی، پرسپکتیو، هندسه، روستا 1و2، مقدمات طراحی1و2، کارآموزی و پروژه نهایی (مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)


1- مشاور معماری و شهرسازی معاون عمران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد(هم اکنون)

2- مدیر عمرانی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی(هم اکنون)

3- رئيس گروه معماري معاونت عمران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (تا مهرماه 1394)

4- دبير شوراي عالي معماري دانشگاه آزاد اسلامي (هم اكنون)

5- مشاور عمراني دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي قشم (هم اكنون)

6- ناظر ارشد طرحهاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم (هم اكنون)

7- برنامه  ريزي طرح تجميع سازمان مركزي دانشگاه آزاد در سايت مركزي پونك (هم اكنون)

8- برنامه  ريزي طرح تجميع كليه واحدهاي دانشگاهي در سطح شهر تهران (هم اكنون)

9- سرپرست تيم امكان سنجي و طراحي پاركهاي علم و فناوري در دانشگاه آزاد و در كليه استانها (هم اكنون)

10- همكاري با موسسه علمي و فرهنگي فضا (هم اكنون)

11- همكار در طرح پژوهشي "سازماندهي معماري دانشگاه آزاد اسلامي"(هم اكنون)

12- همكاري با معاونت عمران سازمان مركزي به مدت شش سال از سال 89 (هم اكنون)

13- طراحی ساختمانهاي آموزشي،اداري،رفاهي،خدماتي،مسكوني، تجاري و المانهای شهری و...

(طراحي بيش از 80 ساختمان دانشگاهي با كاربريهاي مختلف در واحدهاي دانشگاهي سراسر كشور)

            همكاري با شركت مهندسین مشاور سی سخت به مدت شش ماه در سال 86

            همكاري با شركت مهندسي و انبوه سازان بهسامان به مدت دو سال در سال¬هاي 83 الي 85

عضویت در انجمنهای حرفه ای،تخصصی و علمی:

1- عضو شوراي عالي معماري دانشگاه آزاد اسلامي

2- عضو شوراي مركزي فني و ساختمان سازمان مركزي

3- عضو هيأت داوري مسابقات طراحی معماري سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

4- عضو باشگاه پژوهشگران جوان

5- عضو نظام مهندسي استان تهران

6- عضو انجمن علمي  فضاي نو