واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 19 مرداد 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر هاله حسین پور

دکتر هاله حسین پور

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

سال تحصيلي

معدل

دكترا

شهرسازي

دانشگاه علوم تحقيقات

1391-1395

19.05

كارشناسي ارشد

شهرسازي (گرايش برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي)

دانشگاه تربيت مدرس

1388-1386

88/18

كارشناسي

شهرسازي

دانشگاه اروميه

1385-1381

84/16

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

عنوان مقاله

عنوان مجله يا كنفرانس

رتبه

نويسندگان

وضعيت

برنامه ريزي خدمات شهري براي زائرين در پيرامون حرم هاي مطهر: نمونه موردي: هسته مركزي شهر قم

مجله پژوهش هاي معماري اسلامي

علمي - پژوهشي

دکتر مهران علی الحسابی

محمد انام پور

هاله حسین پور

پاييز 1396

Investigating Urban Expansion and Its Drivers in Ardebil

Journal of Architecture and Urban Development (IJAUD)

International

Haleh Hoseinpour

Esfandiar Zebardast Hamid Majedi

Autumn 2017

بررسی عوامل موثر در رشد شهری باستفاده از مدل F-ANP نمونه موردی شهر بجنورد

مجله هویت شهر

علمي - پژوهشي

هاله حسين پور

دكتر اسفندیار زبردست

دكتر حمید ماجدی

پاییز 1397

باززنده سازي و افزايش كيفيت زندگي در مراكز شهري باستفاده از BID

مجله مديريت شهري

علمي - پژوهشي

هاله حسين پور

دكتر هاشم داداش پور

دكتر مجتبي رفيعيان

زمستان 1390

تاثير فضاي سبز در شهرها

مجله اور

علمي – پژوهشي دانشجويي

هاله حسين پور

چاپ

ارتقاي كيفيت زندگي شهري

مجله شار

علمي – پژوهشي دانشجويي

دكتر حميد شيرمحمدي

هاله حسين پور

چاپ

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

عنوان مقاله

عنوان مجله يا كنفرانس

رتبه

نويسندگان

وضعيت

Economic assessment of

rehabitation of Brownfield's: a case

study of Torbat city Iran.

همايش بين المللي Brownfield

 

بين المللي

هاله حسين پور

ارائه شفاهي، پرتغال 1388

نقش مديريت شهري در خسارات و تلفات ناشي از حوادث غيرمترقبه طبيعي نمونه موردي سيل مرداد 1387 شهر ماكو

چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران و پدافند غيرعامل در پايداري ملي

بين المللي

دكترمهران علي الحسابي

هاله حسين پور

محمد انام پور

ارائه شفاهي، تهران، اسفند 1387

بررسي ميزان خطر زلزله در بافتهاي فرسوده شهر تهران و راهكارهاي افزايش ايمني در آن

چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران و پدافند غيرعامل در پايداري ملي

بين المللي

دكترمصطفي عباس زادگان

محمد انام پور

مهدي ساشورپور

هاله حسين پور

ارائه شفاهي، تهران، اسفند 1387

بررسي خطر زلزله در شهر ماكو و راهكارههاي كاهش آسيب پذيري

چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران و پدافند غيرعامل در پايداري ملي

بين المللي

دكتر حسن احمدي

هاله حسين پور

ارائه پوستر، تهران، اسفند 1387

پدافند غيرعامل براي مراكز حساس در مقياس ناحيه‌اي

سومين كنفرانس بين المللي مديريت بحران

بين المللي

دكتر اسماعيل شيعه

محمد انام پور

هاله حسين پور

ارائه پوستر، تهران، بهمن 1386

بررسي اصول پدافند غيرعامل در مناطق استراتژيك نمونه موردي شهر مرزي بازرگان

اولين همايش ملي علمي- پژوهشي پدافند غيرعامل

ملي

محمد انام پور

هاله حسين پور

پذيرش چكيده، تهران، مرداد 1387

بررسي شاخص هاي توانمندسازي در شهرهاي كوچك

اولين همايش ملي توانمندسازي

ملي

دكتر اسماعيل شيعه

هاله حسين پور

ارائه شفاهي، قزوين، دي1390

نام مركز

مقطع تحصيلي

زمان

دروس ارائه شده

دانشگاه آزاد اسلامي واحد پردیس

كارشناسي شهرسازي

كارشناسي ارشد طراحی شهری

كارشناسي ارشد برنامه ریزی شهری

1394-1397

- تجارب برنامه‌ريزي شهري ايران

- نظريه‌هاي برنامه ريزي شهري

- روش‌هاي برنامه ريزي شهري

- كارگاه شهرسازي مقدماتي

- كارگاه برنامه ريزي شهري 2

- تجارب طراحي شهري در ايران(سمينار)

- طراحي محيط و ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي شهرسازي

- آمار و مدل سازي

- مباني برنامه‌ريزي شهري براي طراحان

- مباني مديريت شهري

- مدل هاي كمي در شهرسازي

- مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری

- مسكن

- برنامه ريزي بافت هاي فرسوده و تاريخي

- بافت‌هاي فرسوده و تاريخي

- درک و بیان محیط شهري

- روش تحقیق

- طرح3 شهرسازي

- طرح1 شهرسازي

- پروژه نهایی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين

كارشناسي شهرسازي

1389-1393

- طرح2 شهرسازي

- طرح3 شهرسازي

- طرح 1 شهرسازي

- مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری

دانشگاه غيرانتفاعي هنر و معماري كمال الملك نوشهر

كارداني شهرسازي

نيمسال دوم 1389-1388

- كارگاه طراحي شهري

- تاسيسات شهري

- كارگاه برنامه ريزي شهري

- كارآموزي

عنوان پروژه

سمت

مجري

سال

مطالعات بافت تاريخي شهر دامغان

كارشناس مسئول

مهندسين مشاور رازيگران ارگ آزادي

1397-1396

مطالعات امکان سنجی اراضی مسکن جوانان

كارشناس مسئول

مهندسین مشاور طرح و کاوش

1395-1396

طرح جامع و تفصيلي ناحيه صنعتي منطقه آزاد اروند

كارشناس مسئول پروژه

مهندسين مشاور فجر توسعه

1392-1395

طرح راهبردی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

كارشناس مسئول برنامه ريزي

مهندسين مشاور فجر توسعه

1392-1395

طرح جامع و تفصيلي منطقه ويژه اقتصادي سهلان

كارشناس مسئول برنامه ريزي

مهندسين مشاور فجر توسعه

1391-1392

طراحي ره باغ هاي حيات زيرسطحي پيرامون حرم مطهر امام رضا(ع)

كارشناس مطالعات برنامه ريزي شهري

مهندسين مشاور فجر توسعه

1390-1391

مطالعات ثبت جهاني بازار تبريز

GIS كارشناس برنامه ريزي و

مهندسين مشاور رازيگران ارگ آزادي

1389-1388

طرح ساختاري حيات زيرسطحي مشهد(پيرامون حرم مطهر امام رضا(ع)

كارشناس مطالعات برنامه ريزي شهري

مهندسين مشاور فجر توسعه

1389-1390

طرح جامع تفصيلي شهر رازميان

كارشناس مسئول پروژه

مهندسين مشاور فجر توسعه

1390-1394

طرح جامع تفصيلي شهر معلم كلايه

كارشناس مسئول پروژه

مهندسين مشاور فجر توسعه

1390-1394

طرح جامع (بازنگري) شهر پلدختر

كارشناس مطالعات كالبدي

مهندسين مشاور فجر توسعه

1390-1391

طرح تفصيلي شهر قم محدوده جمكران

كارشناس مطالعات برنامه ريزي شهري

مهندسين مشاور فجر توسعه

1390-1389

طرح هادي روستاهاي استان البرز

كارشناس مسئول پروژه

مهندسين مشاور فجر توسعه

1390-1391

طرح توسعه و عمران ناحيه خرم آباد

كارشناس مطالعات كالبدي

مهندسين مشاور فجر توسعه

1390-1389

طرح توسعه و عمران ناحيه پلدختر

كارشناس مطالعات كالبدي

مهندسين مشاور فجر توسعه

1390-1389

طرح بافت فرسوده سنندج

كارشناس مطالعات برنامه ريزي شهري

مهندسين مشاور فجر توسعه

1389-1388

طرح بافت فرسوده فردوس

كارشناس مطالعات برنامه ريزي شهري و GIS

مهندسين مشاور فجر توسعه

1389-1388

طرح بافت فرسوده ماهشهر

كارشناس مطالعات تاسيسات و تجهيزات و حمل و نقل

مهندسين مشاور فجر توسعه

1389-1388

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه خراسان شمالي

كارشناس مطالعات كالبدي و زيرساختي

مهندسين مشاور فجر توسعه

1389-1388

طرح هادي روستاهاي استان كردستان

كارشناس GIS

مهندسين مشاور جهانشهر انديش

1389

طرح توسعه گردشگري استان لرستان

كارشناس GIS

مهندسين مشاور جهانشهر انديش

1388

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه بروجرد

كارشناس مطالعات كالبدي و زيرساختي و GIS

مهندسين مشاور فجر توسعه

1388-1386

طرح ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي بندر بوشهر

كارشناس شهرسازي

مهندسين مشاور فجر توسعه

1388-1386

طرح ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي تربت حيدريه

كارشناس مطالعات كالبدي و GIS

مهندسين مشاور فجر توسعه

1389-1388

طراحي محور جمهوري و امامزاده يحيي ساري

كارشناس مطالعات اجتماعي و جمعيتي

مهندسين مشاور فجر توسعه

1388-1387

طرح ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي شهرهاي سنقر، كنگاور و هرسين (استان كرمانشاه)

كارشناس شهرسازي و GIS

مهندسين مشاور آرمانشهر

1386

طرح جامع شهرهاي كهنوج، منوجان و جوپار

كارشناس مطالعات كالبدي

مهندسين مشاور آرمانشهر

1386

طرح هادي شهر نالوس (استان آذربايجان غربي)

كارشناس مطالعات كالبدي و جمعيتي

مهندسين مشاور توسعه و بهسازي اروميه

1385-1384

پروژه ايجاد و راه اندازي GIS شهرداري اروميه

كارشناس GIS

زير نظر مهندس نقيبي

عضو هيات علمي گروه شهرسازي دانشگاه اروميه

1385-1384

Arc GIS

Arc View

Auto CAD

Auto desk map

SPSS

Office

Sketch up

برگزيده بدون آزمون امتحان دكتري

كسب رتبه اول در ميان فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد شهرسازي ورودي 1386 دانشگاه تربيت مدرس

داراي امتياز استعداد درخشان از وزارت علوم تحقيقات و فناوري


ضرورت، مبانی و مفهوم شهر هوشمند باشگاه پژوهشگران   1397

آسیب شناسی زلزله در بافتهای فرسوده  انجمن علمی گروه شهرسازی 1397

بررسي اصول پدافند غيرعامل در مناطق حساس  انجمن علمی گروه شهرسازی 1397