واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 19 مرداد 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
 دکتر رضوانباباگلی

دکتر رضوان باباگلی

  • گروهعمران
  • ایمیل: babagoli@pardisiau.ac.ir
  • رشته تحصيلی: مهندسی عمران - راه و ترابری

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی: