واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 19 مرداد 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر روزبه زمانیان

دکتر روزبه زمانیان

دیپلم ریاضی فیزیک، دبیرستان شهید ترابی، شیراز، 1374.

پیش دانشگاه رشته ریاضی و فیزیک، مرکز پیش دانشگاهی امام علی، شیراز، 1375.

کارشناس اقتصاد، گرایش اقتصاد نظری، از دانشگاه شیراز، شیراز، 1380.

کارشناس ارشد شهرسازی، گرایش برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای، از دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1385.

دکتری تخصصی شهرسازی، از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، 1393.

-        کاربرد تصمیم سازی چند معیاره فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه­ریزی گردشگری. نمونه موردی: شهرستان نیشابور، نشریه بین المللی فنی ـ مهندسی (علمی ـ پژوهشی) (ISC)، شماره 5- ج 18. (1386).

-        برنامه­ریزی راهبردی توسعه گردشگری با تکیه بر  بخش محصول گردشگری   نمونه موردی: شهرستان نیشابور، نشریه بین المللی فنی ـ مهندسی (علمی ـ پژوهشی) (ISC)، ش 6- ج 19. (1387).

-        برآورد اشتغال در بخش پایه و غیر پایه با استفاده از روش تحلیلی اقتصاد پایه برای دوره 10 ساله با بررسی موردی استان اصفهان، فصلنامه آرمانشهر (علمی ـ پژوهشی)، سال اول-ش 1. (1387).

-        بررسی اثرات ژئوپولتیک توسعه گردشگری منطقه­ای با بهره گیری از رهیافت برنامه­ریزی راهبردی نمونه موردی: منطقه گردشگری چادگان، کهسوار طرار، فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک (علمی ـ پژوهشی)(ISC)، سال ششم-ش 2. (1389).

-        ردیابی انگاشت عدالت در نظریه­های شهر و شهرنشینی: نظریه شهری انتقادی و نظریه حق به شهر، نشریه هفت شهر،

-        اصلاح تقسیمات کلانشهر تهران، شورایاری رویکردی نو به مدیریت محلی، مجموعه مقالات (1390).

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

-        Using Strategic Choice Approach in Urban Regeneration Planning: Dolatkhah Area in Tehran, Iran, International Journal of Architecture and Urba0n Development(IJUAD), Vol.4, No.2, (Spring 2014).

-        Using Urban Smart Growth Approach in Planning Term’s of Tehran Green Belt, International Journal of Architecture and Urba0n Development(IJUAD)(accept)

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

-      Using London Green Belt Policy Experience in Tehran Metropolitan Planning Process, International Conference on Architecture & Civil Engineering (ICAACE 2016) London


مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

-   بکارگیری تکنیک­های برنامه ریزی راهبردی در فرایند تجید حیات شهری محدوده­های دچار افت، نمونه موردی: محله شیخ جنید شیراز، کنفرانس بین المللی استراتژی­ها و تکنیک­های حل مسأله (1385).

-      بکارگیری تکنیک شش سیگما در بهبود فرایند مدیریت راهبردی کلان شهرها  نمونه موردی:  کلان شهر تهران، کنفرانس بین المللی استراتژی­ها و تکنیک­های حل مسأله (1385).

 

: سابقه تدریس از سال 1387 تا کنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس:

-        مقطع کارشناسی: مبانی برنامه ریزی شهری، اقتصاد شهری، جغرافیای شهری، مبانی مرمت و بهسازی بافت های فرسوده شهری، زیرساخت های شهری

-        مقطع کارشناسی ارشد: مبانی برنامه ریزی شهری، روش های برنامه ریزی شهری، اقتصاد شهری، مبانی برنامه ریزی مسکن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز:

مقطع کارشناسی ارشد: اقتصاد منطقه ای، کارگاه برنامه ریزی منطقه ای

 از سال 1383 تا کنون

-        کارشناس اقتصاد شهری در مهندسین مشاور آرمانشهر،

-        کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری عمران زاوه،

-        کارشناس ارشد اقتصاد شهری مهندسین مشاور همکار پارس بوم،

-        کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری مهندسین مشاور سه سو،

-        مشاور اجرایی مهندسین مشاور سازواره نو،

-        کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای، مهندسین مشاور رویان،

-        مدیر اجرایی پروژه مهندسین مشاور آرمانشهر،

-        مدیر اجرایی پروژه مهندسین مشاور عمران زاوه،

-        مدیر اجرایی پروژه مهندسین مشاور طرح و کاوش،

-        مدیر اجرایی دفتر توسعه فضایی سرزمین ایران،

-        مشاور اجرایی مهندسین مشاور طرح و کاوش،

-        سرپرست گروه برنامه­ریزی در نهاد برنامه­ریزی و توسعه شهری تهران،

-        سرپرست گروه مدیریت و مالیه در نهاد برنامه­ریزی و توسعه شهری تهران،

-        همکاری با معاونت امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران،

-        ناظر پروژه­ مطالعاتی طرح جامع فضایی ـ کالبدی مصلای امام خمینی (ره)،

-        ناظر پروژه­ مطالعاتی اصلاح تقسیمات شهری تهران،

-        ناظر پروژه­ مطالعاتی تهیه طرح ترازمالی شهر تهران در اجرای طرح های جامع و تفصیلی،

-        ناظر پروژه­ مطالعاتی طرح مدیریت و برنامه ریزی راهبردی حریم پایتخت،

-        مدیر گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس،

-        طرح ساختاری تفصیلی شهر بم، 1383

-        طرح جامع ناحیه قزوین، 1383-1384

-        طرح آمادسازی باغ بزرگ ملارد، 1384

-        طرح جامع گردشگری شهرستان نیشابور، 1384- 1386

-        طراحی و احیاء باغ تاریخی نشاط و محوری گردشگری آن، 1384

-        طرح برنامه­ریزی استراتژیک حوزه نفوذ آزاد راه تهران ـ شمال، 1384

-        طراحی شهری نمونه در بافت فرسوده کرمان (خیابان شهید بهشتی )، 1385

-        طرح منظر شهری محله دولتخواه جنوبی، 1385

-        طراحی شهری میادین جمهوری اسلامی و امام خمینی شهر شاهرود، 1386

-        طرح امکان سنجی مرحله اول توسعه گردشگری پیرامون دریاچه سد کرخه، 1386

-        طرح امکان سنجی اقتصادی توسعه اراضی بهدشت ـ چمستان، 1386

-        طرح ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده شهر شاهرود، 1386

-        طرح جامع محور گردشگری کویرها و بیابان­های ایران، 1387-1390

-        طراحی شهری محور یادگار امام، 1389

-        طرح شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری شهر تهران، 1393-1394

-        طرح جامع ویژه برنامه ریزی دریا و ساحل مکران، 1394-1395

اقتصاد شهری – روش های برنامه ریزی شهری – روش های برنامه ریزی منطقه ای – مرمت و بازسازی بافت های فرسوده شهری – اکوتوریسم 

عضویت در انجمنهای حرفه ای،تخصصی و علمی:

-        عضویت در انجمن متخصصان محیط زیست ایران

-        عضو کمیته تألیف و ترجمه معاونت امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران

-        عضویت در انجمن خشکسالی و مبارزه با کم آبی

سمینار مدیریت حریم در شهرها، تهران، دانشگاه صنعتی شریف اسفند 1392، برگزار کننده دفتر مطالعات شهری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف