واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 09 بهمن 1399

اخبار

تمدید مهلت انتخاب واحد ترم تابستان
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 31 تیر 1399
  • تمدید مهلت انتخاب واحد ترم تابستان

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند انتخاب واحد ترم تابستان تا انتهای روز چهارشنبه مورخ 99/05/01 تمدید می گردد.