واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 06 مهر 1399

اخبار

بخشنامه قوانین و مقررات فاصله گذاری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی  در اردیبهشت ماه
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 01 اردیبهشت 1399
  • بخشنامه قوانین و مقررات فاصله گذاری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در اردیبهشت ماه

 

دانلود بخشنامه فاصله گذاری اجتماعی در اردیبهشت ماه 99

**بدیهی است از ورود دانشجویان بدون رعایت بخشنامه فوق جلوگیری به عمل خواهد آمد**