واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 16 مرداد 1399

اطلاعیه ها

برگزاری کرسی نقد

برگزاری کرسی نقد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس  با موضوع طلوع فلسفه غرب و تاثیر آن بر هنر و معماری