واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 16 مرداد 1399

اطلاعیه ها

قرارگیری کارت ورود به جلسه امتحان در سامانه آموزش
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 07 دی 1398
  • قرارگیری کارت ورود به جلسه امتحان در سامانه آموزش

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کارت ورود به جلسه امتحان در سامانه آموزش(سیدا) قرار گرفت لذا رعایت نکات ذیل در حین برگزاری امتحانات ضروری است:

 1- حداقل نیم ساعت قبل از آغاز امتحان در دانشگاه حضور داشته باشید لذا از ورود افراد بعد از آغاز آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

2- به همراه داشتن کارت امتحان در جلسه آزمون الزامی است.

3- دانشجویان می بایست نسبت به تسویه بدهی خود قبل از آغاز امتحانات و دریافت کارت به جلسه آزمون اقدام نمایند.

4- برای افرادی که به دلیل غیبت کلاسی توسط استاد حذف گردیده اند پاسخنامه صادر نشده است لذا از حضور در جلسه آزمون اکیدا خودداری نمایند.

5- به همراه داشتن ماشین حساب در صورت نیاز آن درس برای هر شخص الزامی بوده و امکان گرفتن آن از اطرافیان امکان پذیر نمی باشد.