واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 07 اسفند 1398

اخبار

اطلاعیه معاونت توسعه و مدیریت منابع در خصوص عدم تعطیلی واحد در روزهای شنبه و یکشنبه
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 29 آذر 1398
  • اطلاعیه معاونت توسعه و مدیریت منابع در خصوص عدم تعطیلی واحد در روزهای شنبه و یکشنبه

به اطلاع کلیه اساتید، کارمندان و کارکنان گرامی می رساند فردا و پس فردا (سی ام آذر و اول دی) کلیه فعالیتهای واحد پردیس دایر است و دانشگاه تعطیل نمی باشد.

 

بیژن خسرونژاد
معاون توسعه و مدیریت واحد پردیس