واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 16 مرداد 1399

اطلاعیه ها

آغاز ثبت نام بيست و سومين دوره طرح ملي همسفر تا بهشت (ازدواج دانشجويي)
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 17 آذر 1398
  • آغاز ثبت نام بيست و سومين دوره طرح ملي همسفر تا بهشت (ازدواج دانشجويي)

آغاز ثبت نام بيست و سومين دوره طرح ملي همسفر تا بهشت (ازدواج دانشجويي)  دانشجوياني که عقد آنها 97/01/01 تا تاريخ 98/09/30  مي باشد جهت ثبت نام به ezdevaj.nahad.ir  مراجعه و برای تایید مدارک به دفتر  نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در ساختمان خوارزمی طبقه پنجم مراجعه  نمايند.