واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 05 آذر 1399

اطلاعیه ها

  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 13 اسفند 1397
  • انتخاب دانشجوی نمونه

دانشجویان علاقه مند به شرکت در انتخاب دانشجوی نمونه در صورت داشتن شرایط طبق فرم پیوست به آقای اسفندیار مراجعه نمایند