واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 23 مرداد 1399

اطلاعیه ها

كانون بسيج اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد پرديس برگزار مي نمايد
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 28 آبان 1397
  • كانون بسيج اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد پرديس برگزار مي نمايد

كانون بسيج اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد پرديس برگزار مي نمايد:
كرسي ازاد انديشي تحت عنوان "چرا حجاب"
از همه اساتيد و اعضاي هيات علمي دعوت مي شود روز ١٢ اذر ماه ١٣٩٧ ساعت ٩-١٢ جهت شركت در كرسي حضور بهم برسانند.
لازم به ياداوري است براي اساتيدي كه در كرسي حضور و مشاركت داشته باشند، گواهي امتياز فعاليت فرهنگي صادر خواهد گرديد. 
لذا جهت ثبت نام با خانم دكتر اشرافي مسئول كانون هماهنگي بفرماييد
با تشكر
كانون بسيج اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد پرديس