واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 23 مرداد 1399

اخبار

ثبت اختراع جدید عضو هیات علمی واحد پردیس

حمید رحمانی سامانی عضو هیات علمی گروه عمران موفق به ثبت اختراع جدید خود به کمک دوتن دیگر از اساتید این رشته شد.دکتر سامانی که از چندسال پیش درحال پژوهش و بررسی بر روی میراگرهای اصطکاکی می باشد توانست اختراع خود را با نام میراگر اصطکاکی تنظیم شونده هوشمند به ثبت برساند.دکتر مسعود طاهری و امیرپیمان زندی نیز هرکدام با سهم 25 درصد در این اختراع جدید سهیم بودند.دکتر سامانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس از سال 92 درحال کارکردن بر روی میراگرهی اصطکاکی و نحوه کنترل سازه ها به کمک آنها بوده و حتی پایان نامه مقطع دکترای نامبرده نیز با عنوان کنترل غیرفعال و نیمه فعال سازه ها به کمک میراگر های اصطکاکی که درسال 93 موفق به دفاع از آن شده بود در همین زمینه می باشد.گفتنی است میراگر نوعی مهاربند در مقابل ارتعاشات سازه ای زلزله می باشد که باعث کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله می گردد.