17

سامانه ملی کارآموزی

سامانه ملی کارآموزی

به اطلاع دانشجويان محترم متقاضي اخذ درس كارآموزي مي رساند سامانه ملي كارآموزي كه به منظور افزايش ارتباط صنايع و دانشگاه‌ها با هدف تسهيل جايابي دانشجويان متقاضي دوره هاي كارآموزي در صنعت، توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور طراحی و پیاده سازی شده و در اختيار دانشجویان و مراکز صنعتی قرار گرفته است.

با توجه به ايجاد امكان ثبت مشخصات دانشجويان در سامانه ملي كار آموزي، اين عزيزان مي توانند با مراجعه به سامانه كارآموزي از طرفيت هاي كار آموزي موجود در تمامي نقاط كشور در هر نيم سال مطلع گردند و در صورت تمايل به اخذ كارآموري، در هر كدام از واحد هاي صنعتي و يا اداري دولتي و خصوصي پيشنهاد شده نسبت به اخذ ظرفيت اقدام نمايند.

براي اين امر كافيست پس از تكميل فرم کارآموزی و تعيین استاد، در سايت سامانه ملي كارآموزي اقدام به ثبت نام كنند و اطلاعات خود را وارد نمايند.

سامانه جایابی ملی کارآموزان: (http://karamouz.irost.org/)

فرم کارآموزی 


تعداد مشاهده خبر: (604)
گروه خبر: اخبار دانشگاه
کد خبر: 8713