21

کارت امتحان نیمسال دوم 97-96 در سامانه آموزش قرار گرفت.


📢به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

کارت امتحان نیمسال دوم 97-96 در سامانه آموزش قرار گرفت. 
به همراه داشتن پرینت کارت امتحان در سر جلسه آزمون الزامی می باشد و از ورود دانشجویان فاقد کارت امتحان جلوگیری به عمل خواهد آمد.
دانشجویان به منظور اخذ کارت امتحان می بایست نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند.


تعداد مشاهده خبر: (1053)
گروه خبر: اخبار دانشگاه
کد خبر: 8711