دات نت نیوک
دوشنبه 05 فروردین 1398

اخبار

ارتقاء نرم افزارصندوق رفاه واحد پردیس به سیدا4

ارتقاء نرم افزارصندوق رفاه واحد پردیس به سیدا4 
نرم افزارمالی صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس به سیدا 4 ارتقا یافت.
دکتر عباسپور رئیس واحد پردیس ضمن اعلام خبر فوق افزود این واحد جزء  اولین واحدهایی دانشگاه آزاد اسلامی است که به سیستم فوق ارتقا می بابد.واریزسریع اقساط اینترنتی، قابلیت ثبت و ارسال اسناد، حل مشکلات نرم افزاری سیستم قبلی و تدوین راهنمای جدبد نرم افزار از جمله مزایای نرم افزار ارتقا یافته است.
امتیاز به خبر :