واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 23 مرداد 1399

اخبار

  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 04 اردیبهشت 1397
  • ارتقاء نرم افزارصندوق رفاه واحد پردیس به سیدا4

ارتقاء نرم افزارصندوق رفاه واحد پردیس به سیدا4 
نرم افزارمالی صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس به سیدا 4 ارتقا یافت.
دکتر عباسپور رئیس واحد پردیس ضمن اعلام خبر فوق افزود این واحد جزء  اولین واحدهایی دانشگاه آزاد اسلامی است که به سیستم فوق ارتقا می بابد.واریزسریع اقساط اینترنتی، قابلیت ثبت و ارسال اسناد، حل مشکلات نرم افزاری سیستم قبلی و تدوین راهنمای جدبد نرم افزار از جمله مزایای نرم افزار ارتقا یافته است.