واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 23 مرداد 1399

اخبار

  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 05 اردیبهشت 1397
  • بازدید هیات نظارت و ارزیابی وزارت علوم و تحقیقات فناوری از واحد پردیس

هیات نظارت و ارزیابی وزارت علوم از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی واحد بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در این بازدید یک روزه هیات اعزامی از فعالیتهای واحد در بخش های مختلف آموزشی و پژوهشی و نیز ساختمانها و امکانات موجود بازدید به عمل آوردند.دکتر عباسپور رئیس واحد پردیس ضمن اعلام خبر فوق تصریح کرد: طبق گفته هیات مذکور، این واحد نخستین واحد از دانشگاه های آزاد اسلامی مستقر در استان تهران است که مورد بازدید هیئت نظارت وزارت علوم قرار می گیرد.وی افزود: این هیات حین بازدید،  تلویحا از امکانات و فعایتهای واحد در زمینه های مختلف ابراز رضایت کرد.