واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 22 فروردین 1400

اخبار

برگزاري روز درختكاري در واحد پرديس
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 15 اسفند 1396
  • برگزاري روز درختكاري در واحد پرديس

مراسم روز درختكاري درواحد پرديس برگزار شد .در اين مراسم كه باحضور رياست واحد آقاي دكتر عباسپور و جمعي از هيات رئيسه و كاركنان اين برگزار شد حاضران با كاشت نهال به صورت نمادين اين سنت حسنه اسلامي را گرامي داشتند. گفتني است مراسم روز درختكاري  هرساله در واحد پرديس برگزار مي گردد كه البته از زمان  حضور دكتر عباسپور توسعه فضاي سبز داشگاه روند سريعتري به خود گرفته است.