واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 22 فروردین 1400

اخبار

  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 23 اسفند 1396
  • عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس از نشريه معتبر علمي آمريكايي تقدير نامه گرفت.

باسمه تعالي
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس از نشريه معتبر علمي آمريكايي تقدير نامه گرفت.
دكتر مهدي علي احيايي موفق به دريافت تقديرنامه از مجله انژي الزوير شد. اين مجله ضمن تشكر از دكتر علي احيايي براي داوري هاي متعدد مقالات اين نشريه لوح تقديري به ايشان اهدا نمود.دكتر احيايي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس با مرتبه علمي دانشيار در خصوص داوري مقالات انرژي با نشريه فوق همكاري مي نمايد.