12

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول سال 96

آخرین مهلت ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی نیمسال اول تا روز سه شنبه 96/11/18 می باشد.

تعداد مشاهده خبر: (1531)
گروه خبر: اطلاعیه ها
کد خبر: 8676