واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 21 تیر 1399

اخبار دانشگاه

  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 11 دی 1396
  • نشریه واحد پردیس دربین نشریات برتر دانشجویی


نشریه گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس رتبه اول جشنواره نشریات دانشجویی را به خود اختصاص داد. میثم مهدوی سردبیر این نشریه در این رابطه به خبرنگار ما گفت: دردومین جشنواره نشریات دانشجویی فصلنامه حقوق واحد پردیس توانست دربین تمام شرکت کنندگان جشنواره از سراسر کشور رتبه اول را کسب کند.