واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 14 خرداد 1399

اخبار

برگزاری دیوار جیغ توسط بسیج دانشجویی واحد با موضوع انتخابات
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 12 اردیبهشت 1396
  • برگزاری دیوار جیغ توسط بسیج دانشجویی واحد با موضوع انتخابات

برگزاری دیوار جیغ توسط بسیج دانشجویی واحد با موضوع انتخابات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس