24

کارتهای دانشجویی تمامی رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد آماده تحویل می باشد.

کارتهای دانشجویی تمامی رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد آماده تحویل می باشد. خواهشمند است از تاریخ 95/11/23 تا تاریخ 1395/12/4 جهت دریافت کارت به دفتر مشاوره (خانم محمد زاده) واقع در طبقه سوم ساختمان فاز 6 مراجعه نمایید. بدیهی  از تاریخ 1395/12/7 ورود به دانشگاه فقط با ارائه کارت دانشجویی امکان پذیر می باشد.

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

تعداد مشاهده خبر: (3053)
کد خبر: 8594