واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

ﺳﻪشنبه 30 دی 1399

اخبار

  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 27 شهریور 1395
  • قبولی 9 نفر از دانشجویان واحد در رشته های پرطرفدار کاربردی مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های معتبر ایران

9 نفر از دانشجويان دانشگاه واحد پردیس در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه هاي معتبر دولتي و غیر دولتی در رشته هاي پرطرفدار مهندسی عمران پذيرفته شدند .دکتر حسین کیهانی مدیر گروه مهندسی عمران اين دانشگاه در اين خصوص اظهار داشت:در حدود 10درصد از دانشجويان فارغ التحصيل اين دانشگاه 95 در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته شدند ،كه از اين تعداد9 نفردر دانشگاههاي معتبر دولتي و غیردولتی استانهاي تهران ،سمنان، شاهرود، تبریز و مابقي در دانشگاههاي شبانه،غير انتفاعي و آزاد قبول شدند.وي اضافه نمود:رشته هاي قبولي اين دانشجويان شامل:مدیریت ساخت، ژئوتکنیک، سازه، زلزله، سازه دریایی، سازه های هیدرولیکی و ديگر رشته هاي كاربردي مي باشد.