واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 07 اسفند 1398

اخبار

دانشجویان محترم گروه مهندسی مکانیک ورودی های 90 و 91  جهت انتخاب گرایش تا حداکثر 20ام شهریور به کارشناس گروه مهندسی مکانیک مراجعه نمایند.

جهت اطلاع از دروس تخصصی ارائه شده برای هر گرایش به گروه مراجعه نمایید.