واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 02 تیر 1400

اخبار

  • جزییات خبر / پژوهش, اخبار پژوهشی
  • 12 اردیبهشت 1395
  • برگزاری همایش ملی تجاری سازی بهمن ماه سال جاری در واحد پرند

همایش ملی تجاری سازی در بهمن ماه سال جاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند برگزار خواهد شد اعضای محترم هیأت علمی واحد در صورت علاقه مندی جهت مشارکت و عضویت در کمیته علمی  همایش مذکور، اسامی خود را به اداره پژوهش اعلام نمایند