واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 09 بهمن 1399

اخبار

قهرمانی تیم والیبال دانشجویان دانشگاه پردیس در بین دانشگاههای استان تهران
چند سال است که تیم والیبال دانشجویان دانشگاه پردیس در بین دانشگاههای استان تهران نایب قهرمان می شود. در طی این چند سال قهرمانی با تیم دانشگاه اسلامشهر بوده است.

امروز دانشجویان دانشگاه پردیس با شکست تیم اسلامشهر در خانه حریف در دیدار نیمه نهایی و شکست تیم دانشگاه شهرری (یادگار امام رحمت الله علیه) در دیدار فینال موفق به کسب قهرمانی در استان تهران شدند.

بدین وسیله از زحمات سرمربی  تیم جناب آقای رحمت الله نوری (مربی تیم ملی)، علی فتحعلی نژاد مربی تیم و سرپرست تیم آقای آقاجانی، مدیر گروه تربیت بدنی آقای دکتر طاهرخانی و مخصوصاً دانشجویان متعصب تیم والیبال دانشگاه تشکر و قدردانی می شود.