واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 02 تیر 1400

اخبار

سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو

سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو در اردیبهشت ماه 1395 با حضور مدیران، کارشناسان و نمایندگان سازمان های دولتی، نمایندگان مراکز دانشگاهی و همچنین مشارکت شرکت های خارجی در محل پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور برگزار می گردد.

دانشجویان و اساتید جهت شرکت در این همایش در قالب ارائه مقالات و شرکت در طرح برترین های محیط زیست و شرکت در کارگاه های تخصصی و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://envco.ir/fa/ مراجعه فرمایید.