واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 02 تیر 1400

اخبار

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی در تاریخ 94/12/20 در کشور امارات، شهر دبی برگزار می­گردد. محورهای این کنفرانس شامل : 1.مدیریت : مدیریت عمومی /مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات /مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات ، نوین /مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی / مدیریت بازرگانی / مدیریت پروژه / اقتصاد کلان / اقتصاد خرد /اقتصاد سنجی / رشد اقتصادی / نظام های اقتصادی / اقتصاد توسعه / اقتصاد کشاورزی / مدیریت مالی / رفتار سازمانی / علوم رفتاری در مدیریت / مباحث نوین در حسابداری / بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری / حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري / مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی / خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی / توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی / مدیریت استراتژیک / مدیریت تکنولوژی ، تحقیق و توسعه /مدیریت آینده پژوهی 2.علوم اجتماعی :روانشناسی بالینی / روانشناسی عمومی / روانشناسی اجتماعی / علوم اجتماعی / علوم تربیتی / علوم سیاسی / حقوق بین الملل / آموزش زبان / زبان انگلیسی / هنر / فلسفه و مبانی می باشد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://icmsconf.com مراجعه نمایند.