19

ارائه طرح های هادی و نقشه ها از طریق سایت اینترنتی بنیاد مسکن

کتابخانه مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور سهولت استفاده محققین و دانشجویان و در راستای ارتقاء و توسعه خدمات دیجیتالی به مراجعه کنندگان از تاریخ 94/07/01 کلیه طرح های هادی و نقشه های خود را تنها از طریق سایت اینترنتی bonyadmaskan.ir  ارائه می نماید و به هیچ عنوان به صورت حضوری اینکار انجام نخواهد پذیرفت.

تعداد مشاهده خبر: (3500)
کد خبر: 5379