واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 07 اسفند 1398

اخبار

دانشجویان محترم گروه مهندسي شهرسازي که تمایل به اخذ پروژه نهایی در ترم پیش رو دارند،، می بایست طرح پیشنهادی خود را که به امضای استاد راهنمای مربوطه رسیده است، به جناب آقای آقاجانی کارشناس محترم گروه مهندسی شهرسازی تحویل دهند. لازم به ذكر است عواقب منفی عدم تحویل به موقع به عهده ی شخص دانشجو می باشد و گروه مسئولیتی در این زمینه نخواهد پذیرفت. با تشكر از حسن توجه شما عزيزان.