دات نت نیوک
یکشنبه 01 اردیبهشت 1398

اخبار پژوهشی

تالیف چهار کتاب توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

تالیف چهار کتاب توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

محمدعلی نژادیان دارای چندین تالیف در زمینه موفقیت شناسی است . در ذیل تصویر جند نمونه از کتب وی ارائه شده است.

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط