واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

ﺳﻪشنبه 30 دی 1399

اخبار

این تفاهم نامه که به امضای سرکار خانم دکتر حبیب ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس و دکتر غفاری نماینده انجمن مهندسان مکانیک ایران رسید، طرفین را متعهد می سازد که در زمینه های فنی، علمی، پزوهشی، آموزشی و فرهنگی همکاری داشته باشند.

براساس این تفاهم نامه و با توجه به نیاز دانشگاه و دانشجویان با ایجاد بسترهای مناسب جهت پیشبرد اهداف دانشگاه و انجمن در اعتلای دانش مهندسی مکانیک و جایگاه مهندسان مکانیک در کشور و حل مشکلات مرتبط دانشجویان و اعضای انجمن در دانشگاه، با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین اعم از فنی، نیروی انسانی و اطلاعات، تجربه و تخصص آنان باهم متعهد به همکاری شدند.

شایان ذکر است که مدت تفاهم نامه از زمان امضای آن برای دو سال تعیین می شود و در صورت رضایت و توافق طرفین این مدت قابل تمدید خواهد بود.