واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 07 اسفند 1398

اخبار

تشکیل شورای اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد پردیس
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 22 اسفند 1393
  • تشکیل شورای اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد پردیس

    با توجه به روند رو به رشد واحد پردیس و آغاز بهره برداری از سایت جدید 25 هکتاری این واحد واقع در فاز6 شهر جدید پردیس و با توجه به افزایش تعداد دانشجویان واحد پردیس به منظور حل برخی مشکلات واحد، شورای اداری مالی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 93/12/17 با حضور جناب آقای ابریشمی نیا معاون محترم اداری و مالی دانشگاه، دکتر امیری سرپرست محترم خزانه داری دانشگاه، سردار زمانی ریاست محترم مرکز تحقیق و توسعه سازمانی، آقای سلیمی مدیر کل محترم دفتر تسهیلات اعتباری و مالی، آقای خاتمی مدیرکل محترم بررسی های مالی، آقای فتحی مدیرکل محترم مالی و جمعی از مدیران و معاونین واحد برگزار گردید که منجر به دست آوردهای بسیار مثبت در رابطه با حل مشکلات اداری مالی واحد گردید. با اجرای سیاست های معاونت محترم اداری مالی و به دنبال جابه جایی نیروها بین واحدها، نسبت تعداد کارکنان واحد به دانشجویان که 1/140  بود با مساعدت های سازمان و سایر واحدها به نسبت  1/90  ارتقاء یافت که گام بسیار بزرگ در راستای بهبود مشکلات واحد پردیس محسوب می گردد. در رابطه با مباحث مالی نیز با توجه به حمایت معاونت گام های موثری در رابطه با حل مشکلات واحد برداشته شد. در ادامه پس از طرح مسائل واحد پردیس اعضاء شورا؛ به مباحث مربوط به شورای مربوطه پرداختند.